MA1201 - Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Emnet tar opp logiske grunnbegrep og bevisstrukturer, lineære ligningssystemer, Gaussisk eliminasjon, vektorer i planet og rommet (skalarprodukt, kryssprodukt), R^n, matriser, determinanter (Cramers regel, determinanter som areal og volum), rang og dimensjon av løsningsrom, lineærtransformasjoner og deres geometriske egenskaper i planet, tilhørende matriser i planet og rommet, litt om egenverdier for matriser, diagonalmatriser, kjeglesnitt, komplekse tall.

Foreleser

Kristian Gjøsteen
Kontor: 848, Sentralbygg 2
Epost: kristian [dot] gjosteen [at] ntnu [dot] no

Lærebok

Howard Anton, Chris Rorres, Anton Kaul:
Elementary Linear Algebra, Applications Version, 12th Edition, EMEA Edition

Vurdering og eksamen

  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og 90 minutter skriftlig midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag i totalvurderingen. Hvis ikke teller avsluttende eksamen 100%.
  • OBS: Et unntak er dersom du ville strøket på eksamen. Du må stå på eksamen for å kunne bli trukket opp.
  • Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen.
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.
2021-08-25, Kristian Gjøsteen