Tempoplan

UkeTemaReferanse
34Lineære ligningssystemerside 1-22
35Matriser side 25-39
36Matriser (inverse) side 40-51
37Matriser, elementære, lign. system side 51-66
38Spesielle matriser, determinanter side 66-71, 93-95
39Determinanter, Cramers regel, Euklidske vektorrom side 96-115, 119-123
40Euklidske vektorrom, skalarproduktside 124-130
41Skalarprodukt, norm og ortogonalitetside 131-147
42Projeksjoner, avstand, linjer, plan, vektorprodukt side 148-164
43Vektorprodukt, matrisetransformasjoner side 165-168, 247-265
44Matrisetransformasjoner, egenvektorer og egenverdier (2x2) side 266-271, 295-313
45Anvendelser av egenverdier/vektorer se notat om egenvektorer og kjeglesnitt
46Mer om kjeglesnitt, komplekse tall se notat om komplekse tall
47Mer om komplekse tall, repetisjon
2011-11-07, Øyvind Solberg