Faginformasjon

Foreleser:

  • Øyvind Solberg, rom 854, 8.etasje, Sentralbygg 2,
  • Epost: Oyvind.Solberg (at) math.ntnu.no. Merk all epost med MA1201 i emnefeltet.
  • Tlf. (735) 91748
  • Treffetid: Tirsdag 16-17.

Øvingslærer:

  • Kjetil André Johannessen, rom 652, 6.etasje, Sentralbygg 2
  • Epost: kjetijo@math.ntnu.no. Merk all epost med MA1201 i emnefeltet.
  • Tlf. (735) 90486

Lærebok

Howard Anton og Chris Rorres: Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, 10th edition, ISBN 9 780470 561577.

Forelesinger:

Referansegruppe

Vi ønsker oss en referansegruppe bestående av alle de linjene som tar dette faget. Vi ønsker også at begge kjønn skal være representert i referansegruppen.

Bjørnar Berge Lie, BFY, bjornar.b.l(at)gmail.com
Edvin Ellingsen, BFY, edvin.ellingsen(at)gmail.com
Guro Aglen, BMAT, graglen(at)gmail.com
Håkon Strand Klausen, MLREAL, haklaus91(at)yahoo.com

2011-09-29, Øyvind Solberg