Lærebok

Howard Anton og Chris Rorres: Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, 10th edition, ISBN 9 780470 561577.

Pensum

Dette er en pensumlista fra i fjor. Det er meget mulig at denne endres i løpet av semesteret, men den er en god pekepinn å gå ut fra om man har lyst til å se litt på hva vi skal gjøre i høst.

Fra Elementary Linear Algebra:

 • kap 1: alt unntatt 1.8 og 1.9.
 • kap 2: alt + litt tillegg om kombinatorisk definisjon av determinantar.
 • kap 3: alt.
 • kap 4: hele 4.9 og 4.10, unntatt påstand h)-q) i thm. 4.10.4 på side 270.
 • kap 7: 7.3. Utdrag. Notatet om kvadratiske former og kjeglesnitt erstatter dette delkapittelet.
 • kap 5 og kap 7: 5.1, 5.2, 7.1 og 7.2 Notat om eigenverdiar erstatter disse delkapitlene.
 • Appendiks B. Blir erstattet av notat om komplekse tal.
 • Notat om bevismetodar.
 • Notat om egenverdier.
 • Notat om kvadratiske former og kjeglesnitt.
 • Notat om komplekse tal. Resten av notatet finn du her.

Nyttige linker

Engelsk - Norsk ordliste i lineær algebra
Når en er tilkoblet NTNU sitt nett vil en og ha tilgang til alle ordbøkene på http://ordnett.no/ordbok.html.

2011-08-08, Siri-Malen Høynes