Midtsemesterprøve

Tid og sted
  Tirsdag 4. oktober kl. 14:15-16:00
  R2 for studenter med etternavn som starter med A til og med K
  S5 for studenter med etternavn som starter med L til og med Å.
  

Det er viktig at alle møter i god tid slik at prøven kan begynne til bestemt tid 14:15.

Tilrettelegging
  Studenter med krav på tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret senest 
  4 virkedager før prøven skal holdes. (Siden prøven bare teller positivt er oppmøtet ikke
  obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå 
  tilrettelegging til studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.) 
  
      Telefon: 735 91880
      Epost:  ingerse@mat.ntnu.no
      
  Om du ennå ikke har søkt tilrettelegging, kan du gjøre det her:
  
     http://www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging/eksamen
     
  Bare godkjente søknader kan tas hensyn til!
  
  NB! Siden midtsemesterprøven varer bare i 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt
  forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.
  
  Husk legitimasjon!!
  
Pensum
  Kapittel 1 og 2 i læreboka.
  
Tillatte hjelpemidler
  Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  
Generelt
  Midtsemesterprøva teller 20% av endelig karakter i emnet dersom den trekker i positiv
  retning. Siden den ikke kan telle negativt vil det derfor ikke bli avholdt utsatt 
  midtsemesterprøve for de som er syke under midtsemesterprøven. 
Resultater

Midtsemesterprøven for 2011 ligger her.

Resultatene er ordnet etter kandidatnummer, og resultatet er relativt til maksimal poengsum 10. Klikk her for å se resultatene.

  Fasit: 1 B, 2 D, 3 A, 4 C B, 5 A A A, 6 D, 7 C D, 8 E, 9 B, 10 D 
  
  Maksimalpoengsum er 10. 
  
  Poengsum fra 3 til 4: 0.7%, i antall: 1
  Poengsum fra 4 til 5: 2.9%, i antall: 4
  Poengsum fra 5 til 6: 4.4%, i antall: 6 
  Poengsum fra 6 til 7: 20.6%, i antall: 28
  Poengsum fra 7 til 8: 28.7%, i antall: 38
  Poengsum fra 8 til 9: 30.1%, i antall: 41
  Poengsum fra 9 til 10: 11.0%, i antall: 15
  Poengsum      10: 1.5%, i antall: 3
  Fordeling av svar på de enkelte oppgavene. 
          A   B   C   D   E
  Oppgave 1:   9, 107,  1,  19,  0 
  Oppgave 2:   4,  1,  0, 127,  4 
  Oppgave 3:  126,  4,  4,  1,  1 
  Oppgave 4:   4,  4, 112,  15,  0 
          17, 107,  5,  5,  2 
  Oppgave 5:  132,  4,  0 
         135,  0,  0 
         131,  3,  0 
  Oppgave 6:   0,  2,  8, 125,  0 
  Oppgave 7: [ C ]:   1
        [ B, C ]:  1
        [ B, D ]:  8
        [ C, D ]: 118
        [ D, E ]:  8
  Oppgave 8:  11,  3,  18,  1, 100
  Oppgave 9:  88,  30,  15,  2 
  Oppgave 10:   2,  83,  7,  12,  31
  Det var 136 innleverte besvarelser på midtsemesterprøven. Hvis antallet i
  tabellen over ikke summeres opp til 136, så skyldes det noen blanke svar.

Eksamen

Tirsdag 20.12.2010, kl 09.00, skriftlig 4 timer. Hjelpemiddelkode D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddler er tillatt. Bestemt enkel kalkulator er tillatt, HP30S eller Citizen SR-270X.

Romplassering på eksamen finner dere her ca. 3 dager før eksamensdagen.

2012-10-08, Øyvind Solberg