MA1201 Lineær algebra og geometri, høst 2011

Emnebeskrivelse kan finnes i studiehåndboka.

Aktuelle beskjeder

 • 17. januar 2012: Sensuren har falt. Løsningsforslag finner du her. Tusen takk for et fint semester, lykke til videre i studiene!
 • 13. desember: Spørretjeneste onsdag 14. desember og fredag 16. desember, kl. 10-12, rom 854, SBII.
 • 13. desember: Spørretjeneste torsdag 15. desember og mandag 19. desember, kl. 10-12, rom 652, SBII.
 • 13. desember: Spørretjeneste tirdag 13. desember, kl. 10-12, rom 854, SBII.
 • 7. desember: Oppgaver om egenverdier og egenvektorer fra boka: Seksjon 5.1: 3, 5, 5, 12 a), 15, 18, 19, 21, 22, 23; Seksjon 5.2: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 22.
 • 15. november: Vil starte og gå gjennom eksamen fra høsten 2011 på mandag 21. november.
 • 31. oktober: Konferansetid tirdag 1. november er kansellert.
 • 29. august: Øvingsgruppe 3 er flyttet fra rom MA24 til rom K24.
 • 26. august: Gruppeindelingen for øvingsgruppene finner du her
 • 26. august: Første øving er tilgjengelig under øvinger
 • 8. august: Første forelesning blir 22. august
 • 8. august: For å dele inn øvingsgruppene må dere skrive navn og gruppeønske på en liste. Nærmere informasjon om disse listene kommer senere.

Ikke aktuelle beskjeder

2012-01-17, Øyvind Solberg