Øvinger

Øving 1 vil bli lagt her ut i uke 34, så snart den er klar. Det vil bli veiledning av øving 1 i uke 35. De senere øvingene vil bli lagt ut her uken før veiledning.

Det vil bli gitt 13 øvinger totalt.

Øvingsopplegg

Ved å oppgi NTNU-brukarnavnet ditt her vil du få tilsendt en epost med oversikt over godkjente øvinger.

Innlevering

Øvingene leveres direkte til stud.ass på veiledningstimene eller i hyllene merket MA1201 i 3.etg nordre lavblokk. Fristen er klokken 16:00 dagen etter veildedning (for studenter med veiledning fredager gjelder da frist på mandag).

Krav

En må ha godkjent øvingsopplegg i emnet for å kunne gå opp til eksamen. Det innebærer at man må ha fått godkjent minst 6 av de 13 øvingene som vi har i kurset. For å få godkjent en øving må man ha forsøkt på så godt som hele øvingen og ha fått til minst halvparten. Det kan derfor lønne seg å gå på øvingstime om det er noe en lurer på!

Øvinger

Øving 1

Fra avsnitt 1.1, side 9 - 10, oppgavene: 1, 7, True-False Exercises: (a, (b, (c og (d.
Fra avsnitt 1.2, side 22 - 23, oppgavene: 1, 3, 5, 8, 9, 12.

Denne øvinga blir veiledet i uke 35, altså fra 29. august til 2. september.

Øving 2

Fra avsnitt 1.2, side 23 - 24, oppgavene: 7, 13, 22, 27, 35.
Fra avsnitt 1.3, side 35 - 37, oppgavene: 1, 3, 5, 7, 11, 17.

Denne øvinga blir veiledet i uke 36, altså fra 5. september til 9. september.

Øving 3

Fra avsnitt 1.3, side 37 - 38, oppgavene: 30, True-False Exercises: (a - (o.
Fra avsnitt 1.4, side 49 - 50, oppgavene: 1 (b, 5, 7, 14, 29, 39, 41.

Denne øvinga blir veiledet i uke 37, altså fra 12. september til 16. september.

Øving 4

Fra avsnitt 1.3, side 37, oppgave: 27.
Fra avsnitt 1.4, side 50, oppgavene: 35, 53.
Fra avsnitt 1.5, side 58-59, oppgavene: 1, 3, 9, 17, 21.

Denne øvinga blir veiledet i uke 38, altså fra 19. september til 23. september.

Øving 5

Fra avsnitt 1.5, side 58-59, oppgavene: 7, 29, 31.
Fra avsnitt 1.6, side 65-66, oppgavene: 5, 13, 16, 21.
Fra avsnitt 1.7, side 72, oppgavene: 31, 33.

Denne øvinga blir veiledet i uke 39, altså 26. september til 30. september.

Øving 6

Supplementary exercises, side 92, oppgavene: 12, 14
Fra avsnitt 2.1, side 99, oppgavene: 5, 7, 11, 13, 19, 25.
Fra avsnitt 2.2, side 105, oppgavene: 13, 14, 29.

Denne øvinga blir veiledet i uke 40, altså 3. oktober til 7. oktober.

Øving 7

Fra avsnitt 2.1, side 98-100, oppgavene: 3, 16, 31, 40, 41.
Fra avsnitt 2.2, side 105-106, oppgavene: 3, 17, 35.
Fra avsnitt 2.3, side 115, oppgavene: 6, 13, 19, 21, 25.

Denne øvinga blir veiledet i uke 41, altså 10. oktober til 14. oktober.

Øving 8

Fra avsnitt 2.2, side 106, oppgavene: True - False exercises a) - f).
Fra avsnitt 2.3, side 115 - 116, oppgavene: 17, 31, 32, 38, 39.
Supplementary exercises, side 118, oppgave: 18.
Fra avsnitt 3.1, side 129, oppgavene: 25, 27.
Fra avsnitt 3.2, side 141, oppgavene: 5, 7.

Denne øvinga blir veiledet i uke 42, altså 17. oktober til 21. oktober.

Øving 9

Fra avsnitt 3.2, side 142-143, oppgavene: 15, True-False exercises a) -j).
Fra avsnitt 3.3, side 150-152, oppgavene: 3, 9, 11, 19, 31, 35, 45.
Fra avsnitt 3.4, side 159, oppgavene: 4, 7, 15.

Denne øvinga blir veiledet i uke 43, altså 24. oktober til 28. oktober.

Øving 10

Supplementary Exercises, side 118, oppgave: 32.
Fra avsnitt 3.2, side 142-143, oppgave: 33.
Fra avsnitt 3.3, side 151-152, oppgavene: 41, True-False exercises a)-g).
Fra avsnitt 3.4, side 160, oppgavene: 17, 19, 21, True-False exercises a)-f).
Fra avsnitt 3.5, side 168, oppgavene: 3, 5, 13, 17.

Denne øvinga blir veiledet i uke 44, altså 31. oktober til 4. november.

Øving 11

Fra avsnitt 3.5, side 168-169, oppgavene: 11, 31, 36, 37 b), 38*, True-False exercises .
Chapter 3 Supplementary exercises, side 170, oppgavene: 1 d), 5, 17.
Fra avsnitt 4.9, side 261, oppgavene:9, 13.

Oppgaven merket med stjerne er ukas utfordring.

Denne øvinga blir veiledet i uke 45, altså 7. november til 11. november.

Øving 12

Fra avsnitt 4.9, side 261-263, oppgavene: 11, 15, 19, 31, True-False exercises.
Fra avsnitt 4.10, side 271-273, oppgavene: 3, 7, 14, 25.
Fra avsnitt 7.1, side 395, oppgavene: 1, 3.

Denne øvinga blir veiledet i uke 46, altså 14. november til 18. november.

Øving 13

Fra avsnitt 7.2, side 404, oppgavene: 3, 4, 10, 17 * . I oppgaven merket med * kan vi anta at A er en 2x2 matrise
Fra avsnitt 7.3, side 415-416, oppgavene: 1 a) og b), 9, 13 .

Til appendiks B henter vi oppgaver fra 9. utg av boka. De aktuelle oppgavene finner du i fila under.

Fra side 526-527, oppgavene: 6, 11, 12, 22 .
Fra side 532-533, oppgavene: 7, 18, 24, 41 .

Fil med oppgaver fra 9. utg av boka.

Fasit til oppgaver fra 9. utg av boka.

Fasit til oppgaver fra 9. utg av boka.

Denne øvinga blir veiledet i uke 47, altså 21. november til 25. november.

2011-12-07, Øyvind Solberg