Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1103:2013v:ovinger [2013-04-29]
botnan [Øvingsoppgaver]
ma1103:2013v:ovinger [2014-03-12] (nåværende versjon)
grimelan [Øvingsoppgaver]
Linje 27: Linje 27:
 ^ Øving ^ Veiledningsuke ^ Oppgaver ^Kommentarer^ Løsningsforslag ^ ^ Øving ^ Veiledningsuke ^ Oppgaver ^Kommentarer^ Løsningsforslag ^
 ^ Ekstra | **Innleveringsfrist:​ tirsdag 30/4 kl. 15:00** | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2013v/​eksamen/​ma1103_eksamen_h09.pdf|Eksamen høst 2009]] | Dette er en ekstra øving for de som ikke har nok øvinger for å få øvingsopplegget godkjent. ​ Du skal IKKE LEVERE DENNE OM DU ALLEREDE HAR 8 GODKJENTE ØVINGER. ​ Det vil ikke bli noe veiledning på øvingen, og kun minimal tilbakemelding. ​ MERK INNLEVERINGSFRISTEN! Som vanlig: prøv på alle oppgavene, men bruk en fornuftig mengde tid, f.eks. kan du teste deg på hvor mye du får til på ordinær eksamenstid.| | ^ Ekstra | **Innleveringsfrist:​ tirsdag 30/4 kl. 15:00** | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2013v/​eksamen/​ma1103_eksamen_h09.pdf|Eksamen høst 2009]] | Dette er en ekstra øving for de som ikke har nok øvinger for å få øvingsopplegget godkjent. ​ Du skal IKKE LEVERE DENNE OM DU ALLEREDE HAR 8 GODKJENTE ØVINGER. ​ Det vil ikke bli noe veiledning på øvingen, og kun minimal tilbakemelding. ​ MERK INNLEVERINGSFRISTEN! Som vanlig: prøv på alle oppgavene, men bruk en fornuftig mengde tid, f.eks. kan du teste deg på hvor mye du får til på ordinær eksamenstid.| |
-^ 12 | 17 | Lever inn 8 av følgende oppgaver, og minst en fra hvert avsnitt. | Du bør prøve på alle oppgavene, men det er som sagt bare 8 du må skrive opp ordentlig og levere. ​   | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2013v/​LF/​ma1103-12.lf.pdf|LF12]] |+^ 12 | 17 | Lever inn 8 av følgende oppgaver, og minst en fra hvert avsnitt. | Du bør prøve på alle oppgavene, men det er som sagt bare 8 du må skrive opp ordentlig og levere. ​   | [[http://​www.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2013v/​LF/​ma1103-12.lf.pdf|LF12]] |
 ^    |    | 7.6: 6, 9 |   ​| ​ | ^    |    | 7.6: 6, 9 |   ​| ​ |
 ^    |    | 8.1: 8, 9, 12 |   ​| ​ | ^    |    | 8.1: 8, 9, 12 |   ​| ​ |
Linje 34: Linje 34:
 ^    |    | 8.4: 7, 13, 17 |   ​| ​ | ^    |    | 8.4: 7, 13, 17 |   ​| ​ |
 ^ 11 | 16 | 7.1: 19 | Som vanlig kan det være nyttig å øve på litt flere av de første oppgavene i hvert delkapittel for å få drillet inn de grunnleggende ferdighetene. ​ Jo bedre dette sitter, jo lettere vil de siste delene av kurset gå.  Her er noen andre oppgaver som kan være interessante (litt varierende omfang og vanskelighet):​ 7.1: 14, 15. 7.2 6, 7, og skum gjerene gjennom resten av oppgavene, og se hva de dreier seg om!!!  7.3: 17, 7.4: 4 (denne har vi smakt litt på under en forelesning). 7.5: 16, 17, 23-26 (25 skal referere til oppg. 24, ikke 16, slik det står i boka).| | ^ 11 | 16 | 7.1: 19 | Som vanlig kan det være nyttig å øve på litt flere av de første oppgavene i hvert delkapittel for å få drillet inn de grunnleggende ferdighetene. ​ Jo bedre dette sitter, jo lettere vil de siste delene av kurset gå.  Her er noen andre oppgaver som kan være interessante (litt varierende omfang og vanskelighet):​ 7.1: 14, 15. 7.2 6, 7, og skum gjerene gjennom resten av oppgavene, og se hva de dreier seg om!!!  7.3: 17, 7.4: 4 (denne har vi smakt litt på under en forelesning). 7.5: 16, 17, 23-26 (25 skal referere til oppg. 24, ikke 16, slik det står i boka).| |
-^    |    | 7.2: 4a, 11 | Skum også gjerne gjennom de historiske delene av teksten (blå tekst). ​ Mye av det er relativt lettlest, og setter stoffet inn i en større sammenheng. ​ | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2013v/​LF/​ma1103-11lf.pdf|LF11]] |+^    |    | 7.2: 4a, 11 | Skum også gjerne gjennom de historiske delene av teksten (blå tekst). ​ Mye av det er relativt lettlest, og setter stoffet inn i en større sammenheng. ​ | [[http://​www.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2013v/​LF/​ma1103-11lf.pdf|LF11]] |
 ^    |    | 7.3: 4, 8, 12 |  |  | ^    |    | 7.3: 4, 8, 12 |  |  |
 ^    |    | 7.4: 5| | | ^    |    | 7.4: 5| | |
 ^    |    | 7.5: 3, 5, 7| | | ^    |    | 7.5: 3, 5, 7| | |
 ^    |    | 7.6: 1 | | | ^    |    | 7.6: 1 | | |
-^ 10 | 15 | 6.1: 1, 4 |  |[[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2013v/​LF/​ma1103-10lf.pdf|LF10]] | +^ 10 | 15 | 6.1: 1, 4 |  |[[http://​www.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2013v/​LF/​ma1103-10lf.pdf|LF10]] | 
 ^    |    | 6.2: 1, 4, 13, 23 |  |  | ^    |    | 6.2: 1, 4, 13, 23 |  |  |
 ^    |    | 6.3: 4, 5, 9 |  |  | ^    |    | 6.3: 4, 5, 9 |  |  |
2014-03-12, Benedikte Grimeland