MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2013

Gruppeinndeling

De aller fleste av dere skal nå være lagt inn i øvingssystemet; gruppeinndelingen er derfor kun tilgjengelig her.

De som evt ikke finner navnet sitt, send en epost til Magnus (botnan snabela math.ntnu.no) som inneholder e-postadresse på stud (<bruker>@stud.ntnu.no), navn og studieprogram.

Gruppe Studass Epost Tid Rom Studieprogram
1 Petter Nyland petterkn@stud Tirsdag 10:15-12:00 R21 ÅMATSTAT/DIV
2 Roy Even Aune royeven@stud Tirsdag 12:15-14:00 KJL21 BFY
3 Håkon Klausen haakok@stud Tirsdag 15:15-17:00 R40 BMAT
4 Kjetil Kjeka kjetibk@stud Tirsdag 14:15-16:00 KJL22 MLREAL
5 Øistein Søvik oistes@stud Tirsdag 15:15-17:00 B21 MLREAL
2013-01-17, botnan