MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2013

Vurdering

Eksamen

Når 22. mai 09:00
Hvor annonseres på NTNUs sentrale eksamenssider
Hvor lenge4 timer
PensumSe under Kursinformasjon
HjelpemidlerKode D, bestemt enkel kalkulator

Du får ikke ta med egne notater.

Med eksamenssettet vil du få et formelark som vil se ut omtrent som dette. (Innholdet vil være det samme, men notasjon og layout kan bli litt forskjellig.).

Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging på eksamen kan du søke om dette. Det er studentenes ansvar å søke om dette i tide. Fristen for vårsemesteret er 15. februar. Du finner mer informasjon her.

2013-05-06, Marius Irgens