MA1103 Flerdimensjonal analyse - våren 2013

Øvinger

Øvingene er obligatoriske og en del av pensum. For å kunne ta eksamen må øvingsopplegget være godkjent.

Det blir gitt minst 12 øvinger, og 8 av disse må være godkjent for å få opplegget godkjent.

Øvingene leveres i innleveringsboksene (merket med fagkode og gruppenummer) i 3.etg, nordre lavblokk i Sentralbygg 2 (vær vennlig å levere øvingen i form av sammenstiftede ark, og ikke f.eks i egne kladdebøker; plassen er begrenset).

Øvingene leveres individuelt.

For å se hvor mange øvinger du har fått godkjent, gå hit.

Innleveringsfrister

Innleveringsfrist er første torsdag etter øvingstime kl. 12:00.

Veiledning

Det er ukentlig veiledning. Her får du muligheten til å diskutere både øvingsoppgavene og andre spørsmål. Tenk gjennom på forhånd hva du vil få ut av veiledningstimen. Jo bedre forberedt du er til en veiledningstime, jo mer får du ut av den.

Oppgavene til den første øvingen legges ut i løpet av første undervisningsuke. Første veiledningstime blir (antagelig) uken etter. Oppgavene vil etterhvert komme på denne siden.

Øvingsoppgaver

Dette er oppgaver som skal leveres inn, men gjør gjerne flere oppgaver! Det skal være enkelt å følge argumentasjonen i det du leverer inn. Husk at stud.ass. ikke kan kikke inn i hodet ditt mens du arbeider. (Oppgaver i parentes er frivillige oppgaver. At de er tatt med betyr ikke at de er mer relevante enn andre oppgaver du kan finne selv, ei heller at de er viktigere eller mer spennende. Noen kan være utfordrende, noen kan illustrere noe vi ikke kommer til å ta oss tid til, og noen er der fordi de henger sammen med andre oppgaver vi har hatt, noen er der fordi jeg liker dem, … Hvis du føler at du trenger mer trening i sentrale deler av stoffet kan sikkert noen av disse oppgavene være egnet, men for mange vil det finnes bedre oppgaver til slikt bruk.)

Øving Veiledningsuke Oppgaver Kommentarer Løsningsforslag
Ekstra Innleveringsfrist: tirsdag 30/4 kl. 15:00 Eksamen høst 2009 Dette er en ekstra øving for de som ikke har nok øvinger for å få øvingsopplegget godkjent. Du skal IKKE LEVERE DENNE OM DU ALLEREDE HAR 8 GODKJENTE ØVINGER. Det vil ikke bli noe veiledning på øvingen, og kun minimal tilbakemelding. MERK INNLEVERINGSFRISTEN! Som vanlig: prøv på alle oppgavene, men bruk en fornuftig mengde tid, f.eks. kan du teste deg på hvor mye du får til på ordinær eksamenstid.
12 17 Lever inn 8 av følgende oppgaver, og minst en fra hvert avsnitt. Du bør prøve på alle oppgavene, men det er som sagt bare 8 du må skrive opp ordentlig og levere. LF12
7.6: 6, 9
8.1: 8, 9, 12
8.2: 3, 13, 20
8.3: 5, 8, 11
8.4: 7, 13, 17
11 16 7.1: 19 Som vanlig kan det være nyttig å øve på litt flere av de første oppgavene i hvert delkapittel for å få drillet inn de grunnleggende ferdighetene. Jo bedre dette sitter, jo lettere vil de siste delene av kurset gå. Her er noen andre oppgaver som kan være interessante (litt varierende omfang og vanskelighet): 7.1: 14, 15. 7.2 6, 7, og skum gjerene gjennom resten av oppgavene, og se hva de dreier seg om!!! 7.3: 17, 7.4: 4 (denne har vi smakt litt på under en forelesning). 7.5: 16, 17, 23-26 (25 skal referere til oppg. 24, ikke 16, slik det står i boka).
7.2: 4a, 11 Skum også gjerne gjennom de historiske delene av teksten (blå tekst). Mye av det er relativt lettlest, og setter stoffet inn i en større sammenheng. LF11
7.3: 4, 8, 12
7.4: 5
7.5: 3, 5, 7
7.6: 1
10 15 6.1: 1, 4 LF10
6.2: 1, 4, 13, 23
6.3: 4, 5, 9
7.1: 7, 12
7.2: 1
9 12 5.3: 2,4b,12,15 Du vil ha glede av å gjøre så mye du orker av 5.3:1-4, 5.4:1-4, 5.5:1-24 for å få ting litt inn i fingrene.
5.4: 2,6,7
5.5: 2,27,24
8 11 4.4: 1, 5, 8, 15, 24, 25, 40 Du vil ha stor glede av å gjøre nok oppgaver fra alle disse tre avsnittene til at det sitter godt i fingrene. Jeg vil også anbefale alle å sjekke så mange som mulig av 1-14 på side 255.
5.1: 1c, 2c, 5, 7
5.2: 1d, 4, 5 Om du ikke tar deg tid til å prøve på oppgavene 5.2: 12-18, så vil jeg anbefale deg å lese gjennom oppgavene og se om du får med deg hva de dreier seg om.
7 10 4.1: 2,6,7,9,17,23 Øvingen har litt flere oppgaver enn vanlig, men mange er ganske rett frem regning. Øv litt på å sette opp det du gjør tydelig.
4.2: 2,7,9,19 Du finner en definisjon av krumning i oppgave 17 (du trenger dette i oppgave 19).
4.3: 2,8,9,10,15
6 9 3.4: 1,8,9,13,18,19 Øvingen kom sent ut, og er derfor litt kort. Kikk gjerne litt på 4 og 6 og noen med anvendelser i tillegg.
5 8 3.1: 2,10,23,25,28b Kikk gjerne på en del av 1-8 om du trenger litt fingertrening. I 9-26 finner du litt mer fingertrening, men også en del annet. 30 og 32 er kanskje litt mer utfordrende?
3.2: 1,2,3 1-12 gir bra fingertrening og de siste litt erfaring i hvordan polynomer kan brukes til å regne ut tilnærmede verdier "lett". 13 er blant annet en god øvelse i å formulere gode definisjoner selv, men strekker seg et godt stykke utenfor det vi forventer her.
3.3: 1,14,20,28 1-17 gir god fingertrening. En del av oppgavene etter det utfordrer forståelsen din litt, både teoretisk og i å sette opp problemer slik at de kan løses med teknikkene som er introdusert her. 46-50 introduserer deg til en viktig klasse funksjoner, men er kanskje litt utfordrende for de fleste.
4 7 o4.pdf 2.4: 15, 18, 19 Mens du leser kan du gjerne kikke på disse: 7, 13
2.5: 3a(du skal finne den deriverte på to måter: med kjerneregelen og med å først finne funksjonen og derivere den direkte), 5, 6, 10, 18 Mens du leser kan du gjerne kikke på noen av disse: 2, 3, 4 (26)
2.6: 3a, 4, 8a, 12, 21 Mens du leser kan du gjerne kikke noen av på disse: 2.6: 1, 2, 3, 8, 9, 10
3 6 o3.pdf 2.1: 41 Kikk gjerne på 2.3: 1,2,3,9 mens dere leser, og prøv gjerne flere oppgaver…
2.2:25 Ikke gi opp a) på første forsøk (og det er ikke bare origo som må sjekkes)
2.3: 6, 10, 11, 14, 16, 26
2.4: 1, 3, 5
2 5 2.1: 6, 8, 12, 40 Kikk gjerne på 2.1: 1-4 og 2.2: 1-3 mens du leser, og prøv gjerne på flere oppgaver. Er oppgavene vanskelige kan det være lurt å arbeide gjennom eksemplene i boka og noen lettere oppgaver først.
2.2: 6, 7, 10, 22, 32 ma1103-02lf.pdf
1 4 ma1103-o1.pdf Innleveringsfrist fredag kl. 10. (F.o.m. neste øving: torsdager kl. 12.)

Løsningsforslag

Som hovedregel vil det ikke bli lagt ut løsningsforslag. Hvis det er noen konkrete oppgaver dere vil ha løsningsforslag på, så si i fra til stud.ass. eller til Magnus (øvingslærer) eller Marius. Ta med hvorfor det hadde vært fint med et løsningsforslag på denne oppgaven, så kan vi prøve å tilpasse løsningsforslaget til det.

2014-03-12, Benedikte Grimeland