MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2013

Maple/Matlab-øvinger

Her kan du lese mer om hvordan få fatt i Maple og Matlab, og finne tips om bruk.

Øvingsoppgavene

Det er ingen innlvering. Det er frivillig å gjøre oppgavene.

Øvingsoppgaver

Øving Løsningsskisse
Maple-øving 1 Maple-øving 1
Maple/Matlab-øving 2 (★)

(★) Pass på å lese oppgavene fullstendig, da deler av oppgaveteksten referer til enten Maple eller Matlab.

2013-04-02, botnan