MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2013

Referansegruppe

  • Erlend Styrdalen (BFY) erlendss snabela stud.ntnu.no
  • Magreth Ndayirragize (MLREAL) magrethn snabela stud.ntnu.no
  • Audun Tamnes (BMAT) audunta snabela stud.ntnu.no
  • Maren Salte Kallelid (ÅMATSTAT) marensk snabela stud.ntnu.no

Referansegruppen er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer. Du finner mer informasjon om referansegrupper her.

2013-02-14, Marius Irgens