MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2011

Referansegruppe

  • Emil Gautesen (BFY) emilga@
  • Marianne (BMAT) mariasto@
  • Therese M. Hagland (MLREAL) therha@
  • Liv Randi H. Sødal (ÅMATSTAT) livranhe@
  • Espen Auseth Nielsen (BKJ) espenani@

epostadressene fullføres med stud.ntnu.no

2011-02-22, Marius Irgens