MA1103 Flerdimensjonal analyse - Våren 2011

Meldinger

17/6 Her er et løsningsforslag for eksamen.
26/5 Løsningsforslag for tidligere eksamenssett er nå lagt ut under Tidligere eksamenssett.
9/5 Løsningsforslag til enkelte etterspurte oppgaver fra de ordinære øvingene er nå lagt ut. Løsningsforslag til øving 13 er lagt ut i sin helhet.
29/4 Løsningsforslag for Mapleøving 2 er nå lagt ut under Maple-Øvinger. Løsningsforslag til enkelte etterspurte oppgaver fra de ordinære øvingene vil også snart legges ut.
28/4 Treffetid før eksamen: Torsdag 12/5, torsdag 19/5 (se nye tider over) og tirsdag 31/5 kl. 10:15-12:00 på mitt kontor (rom 936 i Sentralbygg II). Se også melding 17/4 for gjennomgang av et par gamle eksamenssett.
28/4 Endelig pensumliste ligger under lenken Kursinformasjon til venstre.
17/4 Vi kommer til å ha to gjennomganger av gamle eksamenssett. Tirsdag 10/5 10:15-12:00 i S5 går vi gjennom vår 2007 mens vi torsdag 26/5 10:15-12:00 i S5 går gjennom vår 2006.
17/4 Nå kan du finne en del gamle eksamensoppgaver her. Du kan også finne gamle eksamensoppgaver til emnet TMA4105 her. Tilsammen burde dette gi deg mer enn nok å øve på. Husk at du blir testet på hvor god du er til å bruke det du har lært, ikke hvor god du er til å kopiere gamle eksamensoppgaver.
17/4 Håkan Bakka vil holde "Eksamenskurs" for TMA4105 Matematikk 2. Selv om fokuset i det emnet er litt forskjellig er veldig mye likt, så dere vil sikkert ha mye å hente her hvis dere i tillegg tenker litt selv. Følg med her for mer informasjon.
8/4 Her er en foreløpig versjon av formelarket dere får utdelt med eksamen. Gi tilbakemelding innen 1. mai hvis dere ønsker andre ting på arket, og evt. hva som kan gå ut, så skal jeg vurdere det. Endelig versjon vil komme i midten av mai.
8/4 I uke 15 kommer vi til å gå gjennom kontinuasjonseksamen fra høsten 2009. Du får sikkert mer ut av det hvis du prøver litt selv på forhånd.
29/3 Det var i utgangspunktet ikke satt opp veiledning for Maple-øving 2, men siden vi har fått innspill om at det var vanskelig å få veiledning på øving 1, har vi satt opp følgende ekstratilbud eksklusivt for MA1103. Det blir veiledning på datasal Vegas fredag 8. april kl. 12.15-16.00 og tirsdag 12. april kl. 08.15-12.00. Mandag 11. april kl. 14.15-16.00 blir det Maple-spørretime i rom K26 med øvingslærer Martin Wold Lund. Videre er datasaler reservert uten veiledning, se informasjon i Maple-Øvinger.
28/3 Mapleøving 2, og løsninger til mapleøving 1, er lagt ut på mapleøvingsiden.
2/3 I tillegg til de ukentlige øvingene vil det være to øvinger som skal gjennomføres ved hjelp av MAPLE. Godkjente mapleøvinger vil bidra til å fylle den ordinære kvoten på 8 godkjente øvinger. En kort innføring i Maple finner dere her. Informasjon om selve øvingen inkludert veiledningstimer og innleveringsfrister finnes her. Lenkene er også lagt inn i menyen i margen til venstre.
12/1 Første øving er nå lagt ut på øvingssiden. Det er ganske mange oppgaver, men det dekker likevel bare en del av stoffet. Hvis du føler du trenger litt repetisjon kan det være en god ide å arbeide med flere av oppgavene i boka.
5/1 Du finner en tempoplan på venstre side. Etterhvert vil også de andre lenkene der få innhold. Neste uke vil vi gå gjennom kapittel 10. Veldig mye av dette er repetisjon av ting du kan, så hvis du vil forberede deg litt før semesterstart kan du ta en titt på dette stoffet. Det vil også være en god forberedelse å få en oversikt over hovedlinjene fra MA1101.
30/12 Velkommen til MA1103. Lærebok blir Calculus, a complete course, 7. utgave, av R. A. Adams. Forelesningene vil være tirsdager 12:15-14:00 i H3 og torsdager 10:15-12:00 i S5. Første forelesning er tirsdag 11/1. Øvingsveiledning vil starte uken etter.
2012-01-05, Tron Ånen Omland