MA1103 Flerdimensjonal analyse - våren 2011

Øvinger

Øvingene er obligatoriske og en del av pensum. Det vil bli gitt minst 12 ordinære øvinger og i tillegg 2 "Maple-øvinger". For å kunne ta eksamen kreves det at minst 8 av disse er godkjent. Differansen mellom 8 og 14 (eller flere) er for å håndtere underkjente øvinger, sykdom og annet fravær. Ta kontakt hvis du kommer i faresonen (mangler 5-6 øvinger) slik at vi finner en løsning før det eventuelt går galt.

De ordinære øvingene leveres i innleveringsboksene (merket med fagkode og gruppenummer) i 3.etg, nordre lavblokk i Sentralbygg 2 (vær vennlig å levere øvingen i form av sammenstiftede ark, og ikke f.eks i egne kladdebøker; plassen er begrenset).

Du finner mer informasjon om "Maple-øvingene" under lenken til venstre.

De ordinære øvingene leveres individuelt, mens dere veldig gjerne kan arbeide i grupper på Maple-øvingene.

For å se hvor mange øvinger du har fått godkjent, gå hit.

Innleveringsfrister

Første øving vil ha innleveringsfrist mandag 24/1, kl. 1600.

Fra øving 2 og utover er innleveringsfristen kl. 1600 dagen etter veiledning (mandag kl. 1600 for de med veiledning fredag).

Veiledning

Det er ukentlig veiledning. Her får du muligheten til å diskutere både øvingsoppgavene og andre spørsmål. Tenk gjennom på forhånd hva du vil få ut av veiledningstimen. Jo bedre forberedt du er til en veiledningstime, jo mer får du ut av den.

Oppgavene til den første øvingen legges ut i løpet av første undervisningsuke. Første veiledningstime blir uken etter. Gruppeinndeling for veiledningen og oppgavene vil etterhvert komme på denne siden.

Øvingsoppgaver

Dette er oppgaver som skal leveres inn, men gjør gjerne flere oppgaver! Det skal være enkelt å følge argumentasjonen i det du leverer inn. Husk at stud.ass. ikke kan kikke inn i hodet ditt mens du arbeider. (Oppgaver i parentes er frivillige oppgaver. At de er tatt med betyr ikke at de er mer relevante enn andre oppgaver du kan finne selv, ei heller at de er viktigere eller mer spennende. Noen kan være utfordrende, noen kan illustrere noe vi ikke kommer til å ta oss tid til, og noen er der fordi de henger sammen med andre oppgaver vi har hatt, noen er der fordi jeg liker dem, … Hvis du føler at du trenger mer trening i sentrale deler av stoffet kan sikkert noen av disse oppgavene være egnet, men for mange vil det finnes bedre oppgaver til slikt bruk.)

Øving Veiledningsuke Oppgaver Kommentarer Løsningsforslag
13 15 16.2 9, 13 (18) Siste øving!
16.3 4, 6, 7
16.4 9, 18 (24 - 30)
16.5 3, 7
12 14 15.6 1, 5, 13 (14, 15)
16.1 1, 3, 6 (13)
SIF5005 kont 2001 1, 7
11 13 15.3 5, 7, 14, (18)
15.4 3, 5, 11, 22, (24)
15.5 7, 17, (29)
10 12 14.7 1, 10
15.1 3, 7, 9
15.2 3, 4, 5
SIF5005 kont 2001 2
9 11 14.5 3, 7, 14, 17 (27) Kanskje litt kortere øving enn vanlig, men du må holde tunga rett i munnen på noen av oppgavene. Og husk Maple-øvingen!
14.6 6, (11), 13, 17
14.7 18
utfordring Anta at de 1. ordens partiellderiverte til en avbildning x=x(u,v), y=y(u,v) er kontinuerlige i en disk med sentrum (p,q) og at den tilhørende Jakobi-determinanten ikke er null på denne disken. Vis at da finnes det en (muligens mindre) disk med sentrum (p,q) der avbildningen er en-til-en. Vis deretter at det finnes en avbildning som med kontinuerlige 1. ordensderiverte og Jakobi-determinant ikke lik null i hele definisjonsområdet, men som ikke er en-til-en i hele området. Hvorfor er ikke dette en selvmotsigelse til det du først er bedt om å vise? (Dette siste kan du svare på uten å ha svart på de to første delene. (Diskuter også gjerne dette i en variabel.)
8 10 14.3 1, 9, 25
14.4 3, 10, 11, 19, 30
MA1103 vår 2009 2, 3
7 9 14.1 2, 4, 14 og spørsmålet til høyre Oppg. 6 skal du gjøre ved å se på volumet av kjente geometriske figurer, ikke ved å bruke itererte integral. Du kan finne formler for volum av relevante figurer på bokas omslag. Er svaret i 4 større, mindre eller lik svaret i 6? Forklar hvordan du kunne svart på dette uten å regne ut svarene.
14.2 9, 11, 13, 15 Før du blir alt for frustrert over oppg. 15 kan det lønne seg å tenke over et av tipsene som kom i løpet av 14.2.
SIF5005 vår 2000 4
SIF5005 kont 2001 5 Denne er repetisjon. Om du sliter med den kan du levere den inn på neste øving.
MA1103 kont 2006 2
utfordring I setning 14.1.1 er det en betingelse på lengden av randen. Kan du lage et område D som svarer til alle de andre betingelsene, men som ikke svarer til denne? Dette dreier seg kanskje like mye om å holde orden på hva som ligger i begrepene som å finne et eksempel. Blir det for utfordrende å gjøre alene eller med medstudenter kan dere jo kikke litt rundt i bøker eller på nettet, men ikke gjør det for tidlig. (Dette er en utfordring, og ikke en del av øvingen som skal leveres inn, men dere kan godt diskutere med stud.ass. hvis de har lyst.)
6 8 13.1 4, (17), 19, 22, 24, 29
13.2 9, 16
13.3 2, 7, 11, (15), 26
(13.5) (19)
(13.6) (3)
5 7 12.6 19, (21)
12.7 1, 7, 11, (14-16), 17, 21, 28, 31, 37
12.Rev 5, 11
4 6 12.3 23, (36)
12.4 11, 16, 17
12.5 2, 6, 17, (29-32)
12.6 1, 3, 17
3 5 12.1 2, 10, 14, 20, 27, 31, 39
12.2 3, 4, 13
12.3 4, 11, 18
2 4 11.3 1, 2, 3, 4, 11, 12, 19, 24
11.4 1, 2
1 3 10.1 6, 22, 28
10.2 27 Hint for b): Bruk at (a-b) i andre er positiv
10.3 6
10.4 2, 10, 30
10.5 1, 5, 9, 10, 15, 18
10.6 1

Løsningsforslag

Som hovedregel vil det ikke bli lagt ut løsningsforslag. Hvis det er noen konkrete oppgaver dere vil ha løsningsforslag på, så si i fra til stud.ass. eller til Martin eller Marius. Ta med hvorfor det hadde vært fint med et løsningsforslag på denne oppgaven, så kan vi prøve å tilpasse løsningsforslaget til det.

2012-01-29, erikmaki