MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2011

Vurdering

Eksamen

Når 3. juni 1500
Hvor annonseres på NTNUs sentrale eksamenssider
Hvor lenge4 timer
Pensumkommer under Kursinformasjon
HjelpemidlerKode D, bestemt enkel kalkulator
Sammen med eksamensoppgavene vil du få utdelt et formelark. Merk at matrisen i andrederivert testen er den transponerte av den som er brukt i boka, slik at du får motsatt fortegn for maks/min og sadelpunkt av det boka bruker.

Du får ikke ta med egne notater.

Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging på eksamen kan du søke om dette. Det er studentenes ansvar å søke om dette i tide. Fristen for vårsemesteret er 15. februar. Du finner mer informasjon her.

2011-05-10, Marius Irgens