Maple-øvinger

Øvingene kan leveres som gruppearbeid med maksimalt fire studenter i hver gruppe.

Det blir gitt to Maple-øvinger dette semesteret. Maple-øvingene bidrar til de 8 øvingene som må være godkjent. Dersom du har et godkjent øvingsopplegg fra et tidligere år, behøver du ikke levere Maple-øvingene.

Besvarelsene skal leveres i forelesningstimen som er angitt som frist for innlevering.

Lenken Kort om Maple gir informasjon om hvordan man kan laste ned Maple på egen PC, og en liste over de vanligste operasjonene i Maple.

Datasaler reservert for Maple-øving 1

Følgende datasaler er reservert til Maple-øving 1 i uke 11. Men det er også mulig å arbeide på datasaler utenom disse reserverte tidene.

Dag Dato Tidspunkt Datasaler
Mandag 14. mars 08.15 - 20.00 Vegas, R52, Kalahari, Sahara, Meru
Tirsdag 15. mars 08.15 - 16.15 Vegas, R52, Meru
08.15 - 20.00 Kalahari, Sahara
Onsdag 16. mars 08.15 - 20.00 Vegas, Kalahari, Sahara, Meru
Torsdag 17. mars 08.15 - 20.00 Vegas, R52, Kalahari, Sahara, Meru
Fredag 18. mars 08.15 - 20.00 Vegas, Kalahari, Sahara, Meru
16.15 - 20.00 R52

En studentassistent vil være tilstede på datasalen Vegas for å veilede til følgende tider:

Dag Dato Øyvind Wiig Petersen Øyvind Persvik
Mandag 14. mars 08.15 - 10.00 10.15 - 12.00
Tirsdag 15. mars 10.15 - 12.00 08.15 - 10.00
Onsdag 16. mars 10.15 - 12.00 16.15 - 18.00
Torsdag 17. mars 08.15 - 10.00 12.15 - 14.00
Fredag 18. mars 08.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Datasaler reservert for Maple-øving 2

Det blir veiledning på datasal Vegas fredag 8. april kl. 12.15-16.00 og tirsdag 12. april kl. 08.15-12.00. Mandag 11. april kl. 14.15-16.00 blir det Maple-spørretime i rom K26.

Videre er følgende datasaler reservert til Maple-øving 2 uten veiledning. Det er også mulig å arbeide på datasaler utenom disse reserverte tidene.

Dag Dato Tidspunkt Datasaler
Mandag 11. april 08.15 - 20.00 Vegas, R52, Kalahari, Sahara, Meru
Tirsdag 12. april 08.15 - 20.00 Kalahari, Sahara, Meru
Onsdag 13. april 08.15 - 20.00 Vegas, Kalahari, Sahara, Meru
Torsdag 14. april 08.15 - 20.00 Vegas, R52, Kalahari, Sahara, Meru
2012-03-07, erikmaki