MA1103 Flerdimensjonal analyse - Våren 2011

Tempoplan

Dette er en grov tempoplan, og det vil helt sikkert komme små, og kanskje store, avvik. Endelig pensum blir fastsatt på slutten av semesteret, men denne planen vil gi en god ide om hvordan det kommer til å bli.

I begynnelsen av mars ligger vi en snau uke etter skjema. I løpet av uke 10 satser vi på å være ferdig med kapittel 14.

Uke 2 11&13/1 10.1-6 Mye av dette er repetisjon! Kikk gjerne på 10.7-8 også.
Uke 3 18&20/1 11.1-5
Uke 4 25&27/1 12.1-3
Uke 5 1&3/2 12.4-6
Uke 6 8&10/2 12.7-8 og 13.1
Uke 7 15&17/2 13.2-3
Uke 8 22&24/2 14.1-3
Uke 9 1&3/3 14.4-6
Uke 10 8&10/3 14.7 og 15.1-2
Uke 11 15&17/3 15.3-5
Uke 12 22&24/3 15.6 og 16.1-2
Uke 13 29&31/3 16.3-5
Uke 14 5&7/4 16.6, à jour, sammendrag, …
Uke 15 12&14/4 Diverse sammendrag, repetisjon, oversikt, eksempler, eksamensforberedelser, …
Uke 22 3/6 Eksamen fredag 3/6 kl. 15:00-19:00
2011-03-07, Marius Irgens