Utdaterte meldinger, MA1103

 • Treffetiden onsdag 1.april blir 13.15-14.00.
 • Mapleøvingene er ferdig rettet og kan hentes i ut-hyllene.
 • Et referat fra referansegruppemøtet 11.mars finnes her.
 • Midtsemesterresultatene finner dere her. Si i fra dersom du mener noe er feil. Løsningsforslag til prøven finnes her.
 • Treffetiden onsdag 11.mars blir 14.15-15.00 grunnet skolebesøk fra Byåsen vgs.
 • Mapleøving 1: Oppgavene og instruksjon til Mapleøving 1 finner dere her. Dere kan levere i grupper på inntil fire personer, husk å skrive navn på alle som har deltatt. (Det som står på oppgavearket om at alle må være fra samme studieprogram kan dere ignorere, det gjelder sivilingienørkurset TMA4105.)
  Informasjon om veiledningstidspunkt og -sted for øvingen finner dere her. Veiledningen foregår (i hovedsak) i uke 11. Det oppfordres til at dere forsøker på øvingen før dere møter på veiledning! På samme side finner dere også informasjon om tidspunkt hvor enkelte datasaler er reservert for arbeid med mapleøvingen, men på disse tidspunktene vil det ikke være noen veilder tilstede. (På siden står det at det blir gitt to mapleøvinger i kurset, og at begge er obligatoriske. Det gjelder TMA4105. I MA1103 blir det også gitt to mapleøvinger, men det er tilstrekkelig å få godkjent en av dem.)
  Mapleøvingen skal leveres til foreleser i løpet av uke 12, gjerne mandag :)
  Husk at det er vanlige regneøvinger også i uke 10, 11 og 12!
 • Romfordelingen under midtsemesterprøven mandag 2.mars blir som følger:
  • R5: Studenter med etternavn som begynner med bokstav A-K
  • VE1: Studenter med etternavn som begynner med bokstav L-Å
 • Dere finner repetisjonsnotatene fra 23.februar her.
 • Treffetiden onsdag 25.februar blir 13.15-14.00. Dere må gjerne komme tidligere på dagen, men jeg er på møte fra to og utover.
 • Minner om at studenter med rett til forlenget tid eller andre spesialopplegg ved midtsemesterprøven bes melde seg ved instituttskontoret senest 3 virkedager før prøven skal holdes.
  Telefon: 735 93520,
  Email: mat.fag(at)math.ntnu.no
 • På siden Tidligere eksamenssett (link i venstre marg) finner dere nå noen tidligere gitte midtssemesterprøver i faget. Løsningsforslag legges ut i midten av uke 9.
 • Den andre obligatoriske innlevering er lagt ut på øvingssiden. Innleveringsfrist torsdag i uke 9.
 • Første obligatoriske innlevering ligger ute. Merk at øvingen består både av oppgaver fra boka og oppgaver som du finner på et eget oppgaveark.
 • Det er opprettet en referansegruppe i faget, se lenger ned på siden for detaljer.
 • Endring av rom: Torsdag 29.januar foregår forelesningen i R2 .
 • Øving 1 ligger nå ute under Øvingsoppgaver. Der står det også litt informasjon om øvingsopplegget. Øving 1 veiledes i uke 4, og har frivillig innlevering. NB! Det anbefales på det sterkeste at dere gjør alle øvinger; frivillige og obligatoriske. De obligatoriske innleveringene vil ikke dekke hele pensum.
 • Første forelesning er mandag 12.januar , kl. 10.15-12.00 i R5.
  Velkommen!
2009-05-04, Heidi Dahl