Øvingsside, MA1103, 2009v


Det gis vanligvis øvingsoppgaver hver uke. Oppgavene er hentet fra boka Calculus, A Complete Course av Robert Adams (6.utgave) dersom ikke annet er opplyst.

På øvingstimene (se tidspunkt og rom på hovedsiden) får dere tips, triks og hjelp av en studentassistent til å løse oppgavene dersom dere står fast. Det anbefales sterkt at dere har forsøkt på så mye som mulig på forhånd. Da får dere mest utbytte av hjelpen!

Oppgavene kan leveres inn til studentassistenten for kommentering. Innleveringsfrist er torsdag kl. 16.00, samme uke som øvingen veiledes. Innleverinshyller finner dere i Nordre Lavblokk, tredje etasje. Se etter de som er merket MA1103 Flerdimensjonal analyse, samt øvingstidspunktet ditt. (Dere finner de ikke ennå, men de kommer….)

I løpet av semesteret blir det gitt fire obligatoriske innleveringer. Disse blir merket spesielt. Her kan det være oppgaver hentet fra tidligere øvinger, nye oppgaver fra boka, eller oppgaver hentet fra andre kilder. Disse blir i så fall skrevet ut i tekst her på øvingssiden. Den først obligatoriske innleveringen vil ha innlevering i uke 6.

I tillegg til de ukentlige øvingene vil det være to øvinger som skal gjennomføres ved hjelp av MAPLE. MAPLE-øvingene veiledes sannsynligvis i uke 10 og uke 17. Det legges ut mer informasjon om dette senere.

For å få godkjent øvingsopplegg i MA1103 (og dermed anledning til å gå opp til eksamen) kreves at alle de fire obligatoriske regneøvingene er levert og godkjent, samt at minst èn av MAPLE-øvingene er levert og godkjent.


Øving 1 (uke 4)

Frivillig innlevering

10.1: 3, 5, 6, 13, 28

10.4: 1, 4, 7, 8, 17, 30

10.5: 1, 3, 18, 19

11.1: 3, 9, 10, 15, 18


Øving 2 (uke 5)

Frivillig innlevering

11.3: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 24, 27

11.4: 1, 2, 5

Ekstra utfordring: 11.3.22


Øving 3 (uke 6)

NB! Obligatorisk innlevering!

Den første obligatoriske øvingen består av to oppgaver som du finner på et eget ark, trykk her, samt følgende oppgaver fra boka:

12.1: 12, 21

12.2: 3, 13, 16

12.3: 11, 23. 36

Det anbefales at dere regner litt fler oppgaver fra kap. 12.1-12.3, f.eks.

12.1: 1, 14, 27, 35, 39

12.2: 18

12.3: 4, 18

Det er frivillig innlevering på disse.


Øving 4 (uke 7)

Frivillig innlevering

12.4: 1, 3, 7, 16

12.5: 1, 6, 13, 14, 17

12.6: 1, 3, 17


Øving 5 (uke 8)

Frivillig innlevering

12.7: 1, 7, 11, 17, 21, 28, 37

13.1: 1, 3, 7, 19, 24, 25

Ekstra utfordring: 13.1.29


Øving 6 (uke 9)

NB! Obligatorisk innlevering!

Innleveringen består av to oppgaver som du finner på et eget ark, trykk her, samt følgende oppgaver fra boka:

Review Exercises s.704-705: 5, 12

13.2: 9

13.3: 2, 11

Det anbefales å regne noen fler oppgaver fra kap. 13.2-13.3, feks.

13.2: 1, 16

13.3: 1, 9

Det er frivillig innlevering på disse.


Øving 7 (uke 10)

Frivillig innlevering

På grunn av midtsemesterprøven har vi ikke kommet så mye lenger i pensum. Øvingen denne gang blir derfor litt repetisjon bestående av gamle eksamensoppgaver, men også noen oppgaver fra det som vil bli forelest torsdag i uke 10, nemlig dobbeltintegral, for de som ønsker nye utfordringer.

Eksamen h07, oppgave 1, 2 og 4

Eksamen h06 oppgave 1 og 2

Eksamen h05 oppgave 2

Fra boka:

14.1: 2, 5, 6, 13, 14


Øving 8 (uke 11)

Frivillig innlevering

14.2: 1, 9, 11, 13, 15, 18, 22

14.3: 1, 9, 23, 25

Ekstra utfordring: 14.2.30


Øving 9 (uke 12)

Frivillig innlevering

14.4: 3, 9, 11, 19, 30, 35

14.5: 3, 7, 14, 15, 17

Ekstra utfordring: 14.5.27


Øving 10 (uke 13)

NB! Obligatorisk innlevering!

Innleveringen består av tre oppgavar som du finner på eget ark, trykk her , samt følgende oppgaver fra boka:

14.4: 25

14.6: 17, 27

Det anbefales å regne noen fler oppgaver til kap. 14.6, feks:

Oppvarming: 14.6: 1, 8, 9, 24

Middels: 14.6: 5, 15, 25

Ekstra utfordringer: 14.6: 31, 35

Det er frivillig innlevering på disse.


Øving 11 (uke 14)

Frivillig innlevering

Oppvarming: (anbefales dersom du synes oppgavene under "middels/blanda" kjennes litt vanskelige å komme igang med)

15.1: 1

15.2: 1, 2

15.3: 1, 7

Middels/blanda:

14.7: 1, 10, 18

15.1: 2, 3

15.2: 4, 5, 9

15.3: 5, 13, 14


Øving 12 (uke 17)

Frivillig innlevering

Oppvarming: (anbefales dersom du synes oppgavene under "middels/blanda" kjennes litt vanskelige å komme igang med)

15.4: 3, 5

15.5: 3

16.1: 1, 3

Middels/blanda:

15.4: 11, 22

15.5: 7, 17

15.6: 1, 5

16.1: 6

16.2: 5, 17

Ekstra utfordringer: 15.4.24 og 16.2.18


Øving 13 (uke 18)

NB! Obligatorisk innlevering!

Øvingen består av to oppgaver fra eksamenssettet for våren 2005:

eksamen v05: oppgave 3 og 4,

samt følgende oppgaver fra boka:

16.3: 5, 7

16.4: 9, 13

16.5: 3, 5, 7


Øving 14 (uke 19)

Denne øvingen kan telle som obligatorisk innlevering dersom du ikke har fire godkjente øvinger fra før.

Eksamen v06 Hele eksamenssettet.

2009-04-29, Heidi Dahl