Pensum i MA1103, vår 2009

Endelig pensumliste

Lærebok: Calculus, A Complete Course av Robert A. Adams, 6. utgave.

 • Kap. 10: Delkapitlene 10.1-10.5
 • Kap. 11: Delkapitlene 11.1, 11.3, samt begrepene enhetstangent, enhetsnormal , krumning og krumningsradius fra kap. 11.4
 • Kap. 12: Delkapitlene 12.1-12.7, samt Jacobideterminant fra kap.12.8
 • Kap. 13: Delkapitlene 13.1-13.3
 • Kap. 14: Hele
 • Kap. 15: Hele
 • Kap. 16: Delkaptilene 16.1-16.5

Pensum til midtsemesterprøven 2.mars 2009

 • Kap.10: 10.1-10.5
 • Kap.11: 11.1, 11.3, begrepene enhetstangent, enhetsnormal, krumning og krumningsradius fra kap. 11.4
 • Kap.12: 12.1-12.7
 • Kap.13: 13.1-13.3
2009-05-04, Heidi Dahl