MA1103 Flerdimensjonal Analyse, vår 2009


Meldinger

 • Løsningsforslag til årets eksamen: Løsningsforslag V09, foreløpig uten figurer (og med forbehold om både regne- og trykkfeil!). Kommentarene kan bli endret når jeg får rettet litt mer og ser hvilke feil, mangler og misforsåelser som går igjen i besvarelsene. God sommer!
 • Årets eksamenssett finner dere her: Eksamen V09. Løsningsforslag med kommentarere legges ut straks det er ferdig.
 • Treffetiden onsdag 13.mai blir kl. 13.15-14.00. I tillegg blir det treffetid mandag 18.mai kl. 15.15-16.00.
 • Formelliste for MA1103 og Formelark for MA1101/MA1102/MA1103 som har vært vedlagt eksamen i MA1103 de to foregående årene. Disse blir også vedlagt årets eksamen i MA1103.
 • Et repetisjonsnotat finner dere her. Bruk det til det det er verdt, men ikke noe mer. Frisk opp teorien bak resultatene, det er mye lettere å huske det man har forstått bakgrunnen for, og det gjør deg også i stand til å vurdere hvilke fremgangsmåter og resultat som kan anvendes i forskjellige situasjoner. Husk at også regnetrening hjelper for forståelsen, du finner tidligere eksamensett i menyen til venstre.
 • Orakeltjenestetid i forkant av eksamen:
           Mandag 11.mai, kl.09.15-12.00 i S1
           Torsdag 14.mai, kl.09.15-12.00 i S1
 • Pensumlisten er klar, dere finner den under rubrikken Pensum i margen til venstre.
 • Jeg har lagt ut en femte "obligatorisk" øving. Det blir vanlig veileding på denne i uke 19.
 • Den fjerde obligariske øvingen ligger nå ute. Husk at dere trenger fire godkjente obligatoriske øvinger for å kunne gå opp til eksamen (samt en Mapleøving). For de av dere som ikke har fått med dere alle de obligatoriske inneleveringene sålangt i kurset vil det bli mulighet til å levere en femte "obligatorisk" øving helt på slutten av semesteret.
 • Dere finner nå tidligere eksamensoppgaver ved å gå inn på Tidligere eksamenssett i margen til venstre. Løsningsforlag legges ut etterhvert.
 • Mapleøving 2: Mapleøving 2 (oppgaver og eksempelfiler) er nå lagt ut her. Dere kan også denne gang levere i grupper på inntil fire personer. Dere trenger ikke være fra samme studieprogram, men husk å skrive navn på alle som har deltatt.
  Innleveringsfrist torsdag 23.april.

Forelesninger og øvinger

Forelesninger:

       Mandag 10.15-12.00 i R5
       Torsdag 12.15-14.00 i R5

Øvingstimer: (med forbehold om endringer) (oppstart i uke 4)

       Tirsdag 08.15-10.00, R50  BFY
       Tirsdag 10.15-12.00, R55  MLREAL
       Tirsdag 12.15-14.00, R40  BMAT
       Tirsdag 14.15-16.00, KJL22 ÅMATSTAT

Øvingsoppgaver

Anbefalte og obligatoriske oppgaver legges ut på en egen øvingsside.

Forelesningslogg

Her finner dere en oversikt over hva som er gjennomgått så langt i kurset, og hva som er tema på neste forelesning.

Midtsemesterprøve

Informasjon angående midtsemesterprøven:

 • Tid: Mandag 2.mars, 10.15- 12.00.
 • Sted:
  • R5: Studenter med etternavn som begynner med bokstav A-K
  • VE1: Studenter med etternavn som begynner med bokstav L-Å
 • Tilrettelegging: Studenter med rett til lenger eksamenstid eller andre spesialopplegg må huske å søke om dette innen 15.februar, se Tilrettelegging . I tillegg bes dere melde dere ved instituttskontoret senest 3 virkedager før prøven skal holdes.
  Telefon: 735 93520,
  Email: mat.fag(at)math.ntnu.no
  NB! siden midtsemesterprven varer i kun 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.
 • Pensum: Til og med det som er forelest i uke 9.
 • Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator (HP30S og/eller Citizen SR-270X)
 • Generelt: Semesterprøven er 20 % av den endelige karakteren, men teller kun i positiv retning.

Husk studiebevis og semesterkort!

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer.
Eksamesdato: 20.mai.

Merk at det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen. Beskrivelse av øvingsopplegget finner dere på øvingssiden.

(Oversikt over eksamensdatoer våren 2009 finnes her.)

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe i faget.

Referansegruppen består av

    Eirik Ask Straalberg (MLREAL):   straalbe(at)stud.ntnu.no
    Sigrid Videm (BFY):        sigridvi(at)stud.ntnu.no
    Kristina Dybvik (BMAT):      krisdy(at)stud.ntnu.no

Det er fortsatt plass til en eller to til, så hvis du har lyst til å være med er det bare å ta kontakt.

Ta kontakt med noen i referansegruppen dersom du har tilbakemeldinger på forelesninger, øvingsopplegg, pensum eller annet. Du kan selvsagt også kontakte foreleser eller øvingslærer direkte!


Lærebok og pensum

Robert A. Adams, Calculus, 6.utgave.
Pensum fastsettes underveis.

Vurdering

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen. (Spesifiseres ved semesterstart.)
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Foreleser

Heidi Dahl
Kontor: rom 934, 9. etg., Sentralbygg 2
Elektronisk post: heidida(at)math.ntnu.no
Telefon: 73 55 02 56
Treffetid: onsdag 13.15-15.00

2009-05-27, Heidi Dahl