MA1102 Grunnkurs i analyse II - Vår 2009

Vurdering

Eksamen

Nårmandag 18. mai 0900
Hvor annonseres på NTNUs sentrale eksamenssider
Hvor lenge4 timer
Pensumfinnes under Kursinformasjon
HjelpemidlerKode D, bestemt enkel kalkulator
sammen med eksamensoppgavene vil du få utdelt formelarket som du har lenke til her.

Du får ikke ta med egne notater. Du får heller ikke ta med formelarket, det vil bli lagt med eksamenssettet.

Semesterprøve

Semesterprøven teller 20% av karakteren dersom den trekker i positiv retning. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn på semesterprøven, teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.

Dato tid og sted

Semesterprøven vil bli avholdt i forelesningstiden fredagen i uke 10 (6. mars) kl. 0815-0930.

De som har etternavn der første bokstav er A-P møter i R7

De som har etternavn der første bokstav er R-Å møter i S8

Det er viktig at du møter i god tid slik at prøven kan begynne til bestemt tid.

Hjelpemidler

Kode D: Bestemt enkel kalkulator.

Pensum

I forelesningene har vi lagt mye vekt på bevis. Ikke bare på konkrete bevis for konkrete resultater, men like mye på hvordan vi gjennomfører og kan komme på bevis generelt. Det er altså ikke bare samlingen med kunnskap på disse sidene som er pensum, men innholdet i denne kunnskapen.

Tilrettelegging

Studenter med krav på tilrettelegging skal melde inn behov til instituttkontoret senest 3 virkedager før prøven skal avholdes. (Fordi prøven bare teller positivt er oppmøtet ikke obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging til studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.)
Telefon: 735 93520
Epost: mat.fag@math.ntnu.no
Du må også søke om tilrettelegging. Om du ikke allerede har gjort dette kan du gjøre det her:
http://www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging/eksamen
Vi kan bare ta hensyn til godkjente søknader.

Generelt

husk legitimasjon og semesterkort

Øvinger

Du må få godkjent øvingsopplegget for å få ta eksamen. Hvis du har fått godkjent øvingsopplegget et tidligere semester behøver du ikke levere øvinger dette semesteret.

Resultater semesterprøven

Her er resultatene fra semesterprøven. Du kan lett finne ut hva du fikk på den siste oppgaven ved å sjekke fasiten på flervalgsspørsmålene.

Stud.nr. poeng
425764 12
682028 8
683950 10
685025 11
691845 14
693332 18
693783 10
697337 14
697659 10
698221 12
698224 5
698236 8
698243 13
698244 8
698449 12
698868 13
699000 2
699313 8
699505 5
700368 20
701938 6
705354 14
705420 6
705425 12
705426 10
705428 3
705431 8
705432 8
705434 4
705435 13
705438 8
705441 0
705442 5
705443 8
705445 3
705695 9
705706 10
705709 8
705715 6
705716 18
705718 20
705719 18
705720 10
705722 19
705723 9
705725 16
705727 13
705728 10
705732 6
705733 14
705735 17
705736 16
705737 16
705739 18
705740 18
705744 20
705747 10
705757 2
705759 9
705762 16
705786 13
705793 16
705797 8
705798 12
705803 13
705806 10
705807 10
705809 4
705810 9
705811 8
705817 6
705820 19
705825 9
705828 13
709491 11
2009-05-10, Marius Irgens