MA1102 Grunnkurs i analyse II - Vår 2009

Kursinformasjon

Undervisning

FaglærerMarius Irgensmariusi snabela math.ntnu.no
Treffetid:fredager 10-11, utvides ved behov
ta kontakt hvis denne tiden ikke passer
Kontor: 936 i Sentralbygg II
ØvingslærerTron Omlandtronanen snabela math.ntnu.no
Forelesningerons 0815-1000R5
fre 0815-1000R5 OBS! nytt stedR7 i uke 9 og 10
Øvinger se øvingssidene

Studiehåndboken

Læremateriell

LærebokCalculus : A complete course, Robert A. Adams, 6. utgave
NotaterBilder med norske begrep for kjeglesnitt: elipse, hyperbel og parabel.
Et notat med litt om kjeglesnitt og Keplers lover. Kun de første sidene er relatert til pensum, resten er for underholdningens skyld. kjeglesnitt og kepler
Et notat om derivasjon, integrasjon og antiderivasjon av rekker, og uniform konvergens skrevet av Per Hag.
Et første utkast til et notat om Eulers formel.

Pensum

Følgende er pensum:

 • Følgende avsnitt fra læreboka:
  • Kap. 4: 6, 8
  • Kap. 6: 6-8, til midt på side 361
  • Kap. 8
  • Kap. 9: 1-8 (OBS! 9.9 er ikke pensum, det var en trykkfeil)
  • Kap. 17: 1, 3-5, 7 (Runge-Kutta i 17.3 er kursorisk)
 • Notatene, men kun kapittel 1 i notatet om kjeglesnitt og Keplers lover
 • Øvingene
2009-04-21, Marius Irgens