MA1102 Grunnkurs i analyse II - Vår 2009

Referansegruppe

Referansegruppene skal fungere som bindeledd mellom hele studentgruppen og faglærer. Det betyr ikke at du må, men at du kan gå gjennom den hvis du ønsker å ta opp noe.

Medlemmene i referansegruppen er

BFYSigrid Videmsigridvi snabela stud.ntnu.no
BMATEva Narumevachant snabela stud.ntnu.no
MLREALIselin Mindeiselinm snabela stud.ntnu.no
ÅMATSTATSimen A Rasmussensimenhle snabela stud.ntnu.no
AndreOle Henrik Jahrenolehenja snabela stud.ntnu.no
2009-01-23, Marius Irgens