MA1102 Grunnkurs i analyse II - Vår 2009

Beskjeder

8/6 Oppdatert løsningsforslag for eksamen er tilgjengelig her.
15/5 Tron har skrevet et kort løsningsforslag for øving 7 som du enten finner her eller på øvingssidene. Du finner generell informasjon om eksamen her.
12/5 Det er lagt ut noen oppgaver fra 17.7 på nettoppgavene til boka (se under vurderingslenken). Du finder det under "DO HOMEWORK" til venstre når du har gått inn på coursecompass.
10/5 Formelarket som blir lagt ved eksamensoppgavene ligger nå på vurderingssiden. Legg merke til at du ikke skal ta det med selv. Det ligger her slik at du vet hva som står der.
6/5 Oppdaterte treffetider frem til eksamen. Tron og/eller jeg vil være tilstede i rom 922 i sentralbygg II følgende tidspunkt: 13:15-15:00 fredag 8/5, onsdag 13/5, torsdag 14/5 og fredag 15/5.
27/4 Om øvingene: Husk at du må ha godkjent øvingsopplegg for å få ta eksamen. Har du fått godkjent opplegget tidligere er det nok. Du trenger 5 av 7 øvinger. Det er en ekstra øving hvis du ikke får nok: eksamenssettet fra høsten 2007. Lever det til Tron før kl. 1400 onsdag 6/5 (send ham en epost for å avtale at han er der: tronanen snabela math.ntnu.no). Ta kontakt med Marius (mariusi snabela math.ntnu.no) hvis du mangler mer enn en øving. Og mens vi snakker om øvinger: 17.3.3a skulle selvfølgelig ikke vært med på øving 7.
21/4 OBS! Det var en trykkfeil i pensumlisten. 9.9 skal ikke være med. Feilen er rettet opp.
14/4 Syvende og siste øving er lagt ut. Det samme er endelig pensumliste, som du finner under Kursinformasjon. Inntil vi får opp en permanent side med gamle eksamensoppgaver, her er en lenke til fjorårets side.
14/4 Tempoplanen er oppdatert og inkluderer nå hele pensum. Det er lagt ut et utkast til et notat om Eulers formel, kom gjerne med tilbakemeldinger på dette. De siste dagene av semesteret er skrevet opp som "avslutning". Det er mye opp til dere hva vi skal gjøre da. Om det blir en eller to dager til dette får vi se. Legg merke til at dere gikk gjennom mye av kapittel 17 i MA1101, så det er ikke så mye som det ser ut som.
1/4 Møte i referansegruppen i morgen torsdag kl. 16. Send kommentarer og ting du vil ha tatt opp til representanten din eller direkte til Marius.
27/3 Det blir 7 øvinger (og dermed 5 som må godkjennes). Øving 6 er lagt ut. Legg merke til endringen i innleveringstidspunkt slik at alle skal kunne få veiledning på den også etter påske. Litt oppdatering på tempoplanen.
15/3 Resultatene fra semesterprøven ligger på Vurderingssiden.
8/3 Her er oppgavene fra semesterprøven fredag, og her er en fasit med kommentarer.
11/2 På øvingssidene finner du nå en lenke til nettsidene knyttet til boka. Se dere om og gi tilbakemelding på hva dere synes virker nyttig. Hvis du ikke har fått en adgangskode kan du få det av Tron.

Gamle beskjeder

4/5 Det blir treffetid før eksamen fredag 8/5 og fredag 15/5 kl. 13:15-15:00 i rom 922 i Sentralbygg II. Stikk innom kontoret mitt (936) hvis det ikke er noen der.
4/3 Fredag vil det være et "perleseminar" om Trokoide/sykloide-kurvene og deres geometrisk/mekaniske egenskaper som kanskje kan være interessant for noen av dere. Dere finner mer informasjon på nettsiden.
3/3 Treffetid i morgen, torsdag: 0915-1100 i rom 922 i Sentralbygg II (like ved kontoret til Marius). Både Tron og Marius vil være der. Det blir ingen treffetid fredag denne uken.
2/3 Oppdatert pensumliste for semesterprøven: 4.8 Taylorpolynomer skal selvfølgelig være med. Vurderingssiden har informasjon om hvor du skal ta prøven. Minner om at de som skal ha ekstra tid må informere instituttkontoret om dette senest tirsdag. Du finner en del gamle semesterprøver under lenken Resurser. Bruk dem med fornuft.
25/2 Øving 4 og pensum for semesterprøven er lagt ut under lenkene for Øvinger og Vurdering.
10/2 For those of you who at times find the Norwegian language confusing, here is general inforamtion about examinations at NTNU. Note the deadlines! If you have special needs, there is a form at the bottom of the page.
6/2 En god del oppdateringer på nettsiden, bl.a.: Oppdatert tempoplan, oppdatert info om semesterprøven og lenke til de nettbaserte oppgavene. De som har fått adgangskoder kan gå inn der og leke seg litt. Vi kommer innom øvingene mandag og deler ut til de som ikke fikk i forelesningen i dag. Når det gjelder semesterprøven: legg merke til at hvis du skal ha tilrettelegging av en eller annen art er det en del ting du må orden innen en del frister, den første er 15/2. Legg også merke til at nettadressen som sto på konvolutten med adgangskodene hadde en skrivefeil. Lenken på resurssidene skal være riktig.
23/1 Noen oppdateringer på nettsiden, bl.a. tempoplanen, medlemmer i referansegruppa og treffetid. Ang. treffetid. Send en epost hvis du ønsker en prat og fredager 10-11 ikke passer. Det blir ingen treffetid neste uke.
20/1 Endringer i auditoriene, hovedsakelig fredager. Se lenken med Kursinformasjon
19/1 Det ser ut som det var en trykkfeil i tidspunktet for øvingsgruppe 4. Det skal være 14-16. Øvingssiden er oppdatert.
16/1 Øvingsgruppene er nå lagt ut på Øvingssiden. Der finner du informasjon om tid, sted, og hvem du kontakter for å komme på en gruppe hvis du ikke allerede er fordelt. Hvis du ikke får en gruppe før mandag er det greit at du bare møter på en gruppe som passer i uke 4, men etter det forventer vi at dere møter på tildelt gruppe.
16/1 Første øving er lagt ut. Innleveringsfrist torsdag 29/1. Se Øvingssiden (lenke til venstre) for flere detaljer.
2009-06-09, Marius Irgens