MA1102 Grunnkurs i analyse II - Vår 2009

Tempoplan og forelesningslogg

Tempoplan

Nå finner du en endelig pensumliste nederst på siden med Kursinformasjon

Oppdatert: 14. april 2009

Dette er en plan. Det betyr at den kan oppdateres og at det kan forekomme avvik.

Uke 3: 8.2-8.4
Uke 4: 8.4-8.5
Uke 5: Resten av 8.5-8.6, 8.1 og eksempler fra 8.2-8.6
Uke 6: 8.1
Uke 7: 8.1 og start på 4.8
Uke 8: 4.8 og 9.1-9.2
Uke 9: 9.2-9.4
Uke 10: 9.4 og semesterprøve i forelesningen fredag
Uke 11: 9.5 og notat om uniform konvergens
Uke 12: 9.6-9.8
Uke 13: vi er nå ferdige med 9.8
Uke 14: 6.6, 6,7, deler av 6.8, 4.6, kanskje litt om komplekse tall.
Uke 15: Påskeferie
Uke 16: notat om Eulers formel, 17.4-17.5 - Ingen gruppeundervisning
Uke 17: 17.1, 17.3, 17.7
Uke 18: A jour og avslutning (kun onsdag)
Uke 19: Avslutning (kun onsdag)

Forelesningslogg

Her kan det i blant komme utfyllende informasjon til tempoplanen

11/3 Her er regnearket fra forelesningen (laget i OpenOffice.org, si i fra hvis dere vil ha andre formater) Nå også i microsoftformat
25/2 lysark fra forelesningen
20/2 lysark fra forelesningen
13/2I dag gikk det mye tid til å få dere deltagende i det som skjer. Ikke nødvendigvis som "aktive i fellesskapet", men at dere tenker aktivt på det vi holder på med. Hvis resultatet er at dere blir mer aktive tror jeg det var verdt tiden, men vi kan ikke holde på slik hver gang… Beviset vi gikk gjennom står i 4.7 og var pensum i fjor - vi gikk gjennom det som en forberedelse til det mer genrelle beviset i 4.8, fordi ideen er den samme, men litt mindre grisete for førstegrads Taylorpolynom. Få lest dere opp på 4.8 og 9.1 til neste forelesning. Her er lysark fra forelesningen fredag, med en liten ordliste for følger. I tillegg til å fylle ut detaljer fra forelesningen i dag kan de kanskje være en god guide å ha sammen med lesingen av 4.8 og 9.1.
11/2I dag gikk vi gjennom Taylorpolynomer. Vi la stor vekt på hvorfor de er som de er, hva de forteller oss, og hvilke egenskaper de har. Vi diskuterte blant annet i hvilken grad de kan brukes til å tilnærme en funksjon (et spørsmål som dreier seg om punkt et lite stykke bort fra sentrum) og hvor mye Taylorpolynomet ligner på funksjonen veldig nærme sentrum. Vi vil komme tilbake til disse spørsmålene fredag. Vi introduserte også følger. Legg merke til at leddene til en følge kan være mye rart. Vi vil bruke en del tid på å studere spesialtilfellet der leddene er tall. Vi vil senere bruke dette til å studere følger der leddene er funksjoner. Til fredag kan det være nyttig å ha kikket litt på 9.1, samt å ha arbeidet litt grundigere med 4.8 og kikket gjennom beviset for setning 9 på side 254 og beviset for sekantsetningen (setning 11 s. 125).
11/2Her er noen flere lysark. De er slik de var laget, ikke nødvendigvis slik de ble brukt i forelesningen, der rekkefølgen har blitt endret, noen har vært hoppet over, og datoene stemmer ikke alltid helt. (m.a.o. er de mest for de som gjerne skulle ha sjekket hva som sto på en bestemt side - ikke bruk de som et bilde på forelesningene) 23/1, 4/2, 6/2.
21/1Lysark fra forelesningen (Med de endringene som ble nevnt i forelesningen. Det er mulig å endre de på en "bedre" måte, men det blir tyngre å skrive.)
14/1Lysark fra de første forelesningene
2009-04-14, Marius Irgens