MA1101 Grunnkurs i analyse I - høst 2013

Semesterprøven

Tid og sted

I forelesningstiden fredag 11/10 (uke 41).

Tid: Fredag 11.10 kl 08.15 - 09.45

Sted:

R2 - studenter med etternavn som begynner med A - M

R8 - Studenter med etternavn som begynner med N - Å

Tilrettelegging

For å få tilrettelegging av eksamen må du søke om dette innen de gitte fristene. Se lenke under.

Studenter med krav om tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret senest 4 virkedager før prøven skal holdes. (Fordi prøven bare teller positivt er oppmøte ikke obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging til studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.)

  • Telefon: 735 91661
  • Epost: eksamen@math.ntnu.no

Om du ennå ikke har søkt tilrettelegging, kan du gjøre det her: https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging
Bare godkjente søknader kan tas hensyn til.

NB! Fordi semesterprøven varer i 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.

Pensum

Fra læreboka, Tom Lindstrøm: Kalkulus, 3. utgave.

  • Pensum på semesterprøven er som i fremdriftsplanen til og med 7.4. Stoff i kapittel 4 som krever komplekse tall (det vil si der den karakteristiske løsningen har to komplekse røtter) er ikke pensum.
  • Øvingene

Tillatte hjelpemidler

Hjelpemiddelkode D, det vil si: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Bestemt, enkel kalkulator vil si enten Citizen SR-270X, SR-270X College eller Hewlett Packard HP30S.

Generelt

  • Semesterprøven er 20% av den endelige karakteren, men teller kun i positiv retning.
  • Husk legitimasjon!
2013-10-08, Ola Berntsen Huseby