MA1101 Grunnkurs i analyse I - høst 2013

Karakteren i faget baseres på eksamen og semesterprøve. Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag i totalvurderingen. I så fall vektes eksamen 80% og semesterprøven 20%.

For å få adgang til å ta eksamen må du ha bestått øvingsopplegget.

Hjelpemidler

Kurset har hjelpemiddelkode D. Det vil si ingen hjelpemidler utover bestemt enkel kalkulator (Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College eller Hewlett Packard HP30S.)

Merk at dette betyr at du ikke kan ha noen skriftlige hjelpemidler. Sammen med eksamensoppgavene vil det deles ut et formelark som har samme innhold som tidligere års formelark.

2013-08-12, Marius Irgens