MA1101 Grunnkurs i analyse I - høst 2013

Øvinger

Øvingsopplegget er obligatorisk, og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det vil komme mer informasjon om øvingene i uke 34. Første øving har veiledning og innlevering i uke 35.

Informasjon om gruppeinndelingen vil også komme her. Den blir ikke identisk med det som er satt opp i den sentrale timeplanen.

Gruppeinndeling

Se hit for en liste som forteller deg hvilken gruppe du tilhører, dersom dette ikke er entydig bestemt av følgende oversikt (de som har æ, ø eller å i navnet sitt, får legge godvilja til og ha oss unnskyldt). Navn på studass i parentes.

 • Mandag 1015-1200 i S21: Gruppe 1: BFY, BSØK, MSØK, BPED, MFAGD, BPOL og BSPRÅL (Dag-Vidar Krogstad Bauer)
 • Mandag 1015-1200 i EL4: Gruppe 4: BFY (Erik Rybakken)
 • Mandag 1515-1700 i KJL21: Gruppe 2: BIT og MBIOT5 (Johan Fjeldtvedt)
 • Mandag 1515-1700 i R73: Gruppe 3: BIT og MBIOT5 (Dag-Vidar Krogstad Bauer)
 • Tirsdag 1415-1600 i KJL23: Gruppe 5: MLREAL, MLHIST og MLGEOG (Per Hag)
 • Tirsdag 1415-1600 i KJL24: Gruppe 6: MLREAL (Kari Hag)
 • Tirsdag 1415-1600 i KJL21: Gruppe 7: MLREAL, MLSAM og MLSPRÅK (Ann Julie Utne Holt)
 • Tirsdag 1415-1600 i B23: Gruppe 8: ÅMATSTAT, BGEOG, BGEOL, BFVPROD, BKJ og BFI (Sigurd Nybø Vagstad)
 • Tirsdag 1415-1600 i R51: Gruppe 9: BMAT (Sofia Lindqvist)
 • Tirsdag 1615-1800 i KJL23: Gruppe 10: ÅMATSTAT og BGEOL (Torgeir Rimstad)

NB! Tirsdag 15. oktober er rommene på Kjelhuset opptatt. Gruppe 5 flyttes derfor til B113 i EL-bygget, gruppe 6 flyttes til R93 og gruppe 7 flyttes til R92. Gruppe 8 flyttes til K26. Alle tidspunktene er uendret, og dette gjelder kun for uke 42!

Øvingsoppgaver

Oppgavene som ikke står i parentes skal leveres inn før kl. 12.00 dagen etter øvingsveiledning du er satt opp på. Innleveringen skjer i hyller i "rom" 370B i nordre lavblokk i sentralbygg II. Oppgavene i parentes er frivillige. De kan være litt ekstra drill, litt utfordrende, illustrere en anvendelse, osv. Jeg anbefaler deg å kikke litt på disse også, hvertfall lese raskt gjennom dem og se om du ser hva det spørres om. Forøvrig er det lurt å gjøre så mange andre oppgaver som mulig, spesielt hvis det er noe du føler du trenger øve mer på.

Prøv på alle innleveringsoppgavene. Om det er en oppgave du ikke får til, prøv hvertfall å forklare hva oppgaven spør om, og gjerne hva du ikke får til. Pass på at det du skriver gir mening, og at det gir en sammenhengende argumentasjon som det er lett å følge.

Dere må gjerne samarbeide om oppgavene, men da er det fint om du skriver på innleveringen din hvem du har samarbeidet med. Pass på at du også gjør en del for deg selv, og at du alltid skriver inn svaret på oppgaven selv, slik at det blir dine formuleringer.

Innleveringen skal stiftes sammen, og øverst på første side skal det stå navn, og gruppe/stud.ass.

Hvis ikke annet er nevnt, er alle oppgavene fra Tom Lindstrøms Kalkulus, 3. utgave.

Du kan sjekke status på leverte øvinger på: http://www.math.ntnu.no/ovsys/?db=MA1101-H2013

Øving 13

Veiledning uke 47, 18. og 19. november

 • 9.5: 1abci, 3ae, 4, 5
 • 10.1: 13
 • 10.2: 4

Øving 12

Veiledning uke 46, 11. og 12. november

 • 9.1: 15, 19
 • 9.2: 15, 23
 • 9.3: 3b, 5f
 • 10.1: 1af, 3afg
 • 10.2: 11

Øving 11

Veiledning uke 45, 4. og 5. november

 • (8.3: 8, 9, 15)
 • (8.4: 5)
 • 8.5: 4 (2, 3)
 • 8.6: 1c, 9, 11c, 14, 21, 23, 27
 • 9.1: 1e, 3c
 • 9.2: 1cd
 • 9.3: 1ad
 • (Gjør så mye du føler du trenger av “enkle” oppgaver fra 9.1-3. “Et integral til frokost hver dag…”)

Øving 10

Veiledning uke 44, 28. og 29. oktober

 • 8.2: (9, 11, 15, 16) (De to første er kanskje litt finurlige til du får tak i dem. 15 er viktig, og om du tegner noen grafer kan du kanskje tro på resultatet uten å vise det? Tenk på 16 ut fra definisjonen av integral, ikke ved å bruke fundamentalsetningen. Om du ikke prøver på noen av oppgavene bør du uansett lese gjennom dem og se om du får noe inntrykk av hva de sier.)
 • 8.3: 1bfh, 5, 6, 7 (For 8.3.7.c er det en trykkfeil i oppgaven (eller fasiten). Se oversikt over trykkfeil.)
 • 8.4: 2 (1, 3 - om du føler deg litt rusten kan du friske opp mye fingerferdighet på disse to)
 • Finn et polynom av så lav grad som mulig som har samme verdi og samme 1.-4. deriverte i x=0 som f(x)=e^x.

Øving 9

Veiledning uke 43, 21. og 22. oktober

 • 7.5: 2ad, 3ac (resten av 2 og 3)
 • 7.6: 8
 • 8.1: 2 (Hint: Skal du løse a) som foreslått, trenger du en initialverdi. Denne er gitt implisitt (se på n=1). Når du skal finne en partikulærløsning holder det ikke med et tredjegradspolynom. Du må benytte deg av "trikset" med å gå en grad høyere.)
 • 8.2: 5 (1, 2, 3)

Øving 8

Veiledning uke 42, 14. og 15. oktober

 • 6.2: 23
 • 6.3: 18
 • 6.4: 3abc
 • 7.1: 9
 • 7.2: 5
 • 7.4: 1abcd

Øving 7

Veiledning uke 41, 7. og 8. oktober

Øving 6

Veiledning uke 40, 30. september og 1. oktober

 • 6.1: 12
 • 6.2: 5, 11
 • 6.3: 2, 3,
 • 6.4: 8
 • (Fyll på med en del forskjellige derivasjonsoppgaver hvis du ikke har det godt i fingrene. Går ting greit kan du prøve å bevise noen av setningene i boka selv, og sammenligne ditt med bokas.)

Øving 5

Veiledning uke 39, 23. og 24. september

 • 5.4: 1a, 4 (1bc, 2, 3)
 • 6.1: 2, 3c, 4, 5, 6 (1, 10, 11)
 • 6.2: 1c, 2a

Øving 4

Veiledning uke 38, 16. og 17. september

 • 5.1: 1ac, 3, 5ae, 6 (7, 12)
 • 5.2: 3c, 7 (4, 5, 6)
 • 5.3: 1, 2 (5, 6, 7)

Mange vil nok finne en del av ekstraoppgavene litt utfordrende der dere er i dag.

Øving 3

Veiledning uke 37, 9. og 10. september

 • 2.2: 2c, 3b (5, 7, 10, 11, 17)
 • 2.3: 1, 3ab
 • 4.2: 3a, 5ab (16, 17, 22)
 • 4.3: 3ab, 4b, 11 (1, 14)
 • 5.1: 2 (Disse vil komme på neste øving, så du kan jo starte der om du ønsker mer: 1ac, 5ae)

Øving 2

Veiledning uke 36, 2. og 3. september.

 • 1.3: 2 (9)
 • 1.4: 3 (12)
 • 2.1: 1a, 2d, 3a, 5 (6, 9-12)
 • 4.1: 1, 5ac, 11 (kikk litt på eksempler i boka om denne faller vanskelig) (13, 14, 15)

Øving 1

Veiledning uke 35, 26. og 27. august.

 • 1.1: 2, 6 (3, 4, 13)
 • 1.2: 1, 2, 5 (10, 11, 16, 18)
 • 1.3: 2 (9) flyttes til neste øving
 • 1.4: 3 (12) flyttes til neste øving
 • 1.5: 1, 3 (9)

I påvente av at boka kommer: her er en fil som har de obligatoriske oppgavene.

2013-11-13, Torkil Utvik Stai