MA1101 Grunnkurs i analyse I - høst 2013

Referansegruppe

Referansegruppen er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer og instituttet/fakultetet. Jeg ønsker at hvertfall de fleste store studieprogrammene er representert i referansegruppa, og at vi finner representanter i løpet av første uka. Du kan ta kontakt med et av medlemmene i referansegruppa hvis det er noe du ønsker å ta opp uten å gi direkte til faglærer. (Du er alltid velkommen til å ta opp ting direkte med faglærer.)

  • Said Turusbedov (BIT) epost: saidat snabela stud.ntnu.no
  • Thomas Nyborg (Lektor/LUR) epost: thomanyb snabela stud.ntnu.no
  • Erik Jørgensen (BMAT) epost: erijorg snabela stud.ntnu.no
  • Erik Liodden (BFY) epost: eriklio snabela stud.ntnu.no
  • Johan Lofstad (ÅMATSTAT) epost: johanhl snabela stud.ntnu.no
  • Ingvild Alstad Frogner (Andre/geologi): epost ingvilaf snabela stud.ntnu.no

Du kan lese mer om referansegrupper her.

Møtereferater

2013-11-14, Torkil Utvik Stai