MA1101 Grunnkurs i analyse I - høst 2013

Tentativ fremdriftsplan

Dette er en tentativ fremdriftsplan. Det kan, og antagelig vil, bli små endringer.

Uke Forelesninger kommentarer øving
34 Kap 1
35 4.1-2 1
36 4.3 og 2.1-3, smak 5.1 Prøv å forstå innholdet i grensedefinisjonen i 4.3, og hvordan du bruker innholdet når du bruker definisjonen. Vær litt bevisst på innholdet i kompletthetsprinsippet. 2
37 5.1-4 3
38 6.1-5 4
39 7.1-2 og 7.4 7.3 er Newtons metode, som vi snakket litt om i uke 35 5
40 7.6 og a jour kikk litt på 7.5 og 7.7 på egenhånd 6
41 semesterprøve? Dato for semesterprøven er ikke satt, men er tentativt lagt til forelesningstiden fredag denne uken. 7
42 7.5 og 8.1-2 8
43 8.2-5 9
44 8.6 og 9.1-9.3 10
45 9.3-5 og 10.1-2 11
46
47

Sist oppdatert: 12. august

2013-08-12, Marius Irgens