TMA4245 Statistikk 1 - Vår 2010

Emnet foreleses i tre paralleller:

Foreløpig informasjon om kurset:

Lærebok i Statistikk 1 blir Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (8. Ed.), Prentice Hall, ISBN 0-13-098469-8.

Avsluttende eksamen avholdes torsdag 3. juni. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Merk at det er obligatorisk øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 8 av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Fellesmeldinger

[14/8] Konten.

[5/7] Vi oppfordrer alle til kun å be om begrunnelse/klage på karakter i tilfeller hvor man selv mener at man har fått feil karakter. Alle deloppgaver er vektet likt i sensuren og karaktergrensene er satt til 90, 80, 60, 50 og 40% for karakterene A til E. Ved å sammenholde kopi av egen besvarelse med løsningsforslag er det derfor enkelt å selv vurdere om man har fått rett karakter. For å redusere spekulativ klaging oppgis aldri poengsum i begrunnelsessaker.

[4/6] Eksamen.

[26/5] NB!!! Det blir spørretimer på tirsdag 1/6 i KJL1 fra kl. 9 til 15.

[28/4] En komprimert fil med alle eksamensoppgavene kan du laste ned her

[24/3] Det blir ikke øvingstimer uken som begynner mandag 5. april.

[12/2] Verken øvingslærer eller faglærer har tilgang på informasjon om godkjent øvingsopplegg fra tidligere semester. Forståelsen er at godkjenning skjer automatisk fra sentralt hold.

[18/1] Boka (utg. 8) er midlertidig utsolgt på Tapir. Det vil være relativt uproblematisk å bruke tidligere utgaver (6 eller 7). Konverteringstabell for oppgavenummer gitt i øvingene finnes her; kun et lite antall oppgaver finnes kun i utgave 8.

[15/1] Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt øvingsforelesninger, men timene kan i noen tilfeller bli brukt til å gjennomgå eksempler, relevant supplementmateriale, eller til å dekke inn kansellerte forelesninger.

[12/1] Det er ingen øvinger denne uken!

2010-11-08, Mette Langaas