TMA4245 Statistikk 1 for MTFYMA, MTEL, MTNANO, MTTK, MLREAL, BFY, BKJ våren 2010

Dette er hjemmesiden for parallellen som undervises for MTFYMA, MTEL, MTNANO, MTTK, MLREAL, BFY, BKJ

ForeleserArvid Næss
Forelesninger Mandag 12-14, Aud. R1
Tirsdag 10-12, Aud. R1

Merk at det er obligatorisk øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 8 av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten.

Referansegruppen består av:

Meldinger

[26/5] NB!!! Det blir spørretimer på tirsdag 1/6 i KJL1 fra kl. 9 til 15.

[25/3] NB!!! Forelesningen mandag 12/4 er avlyst.

[22/2] OBS!!! Vi har nå begynt på en langspurt i bedagelig tempo mot eksamen. Alt det vi nå skal gå gjennom i ukene som kommer, er svært eksamensrelevant! Vi kommer til å gå gjennom en mengde eksempler.

[8/2] Vi kommer til å ha et møte i referansegruppen snart. Ta kontakt med 'din' representant hvis du har noe du synes hun/han bør ta opp på møtet.

[7/1] Forelesningene på mandag vil starte med kapittel 2 i læreboken. Kapittel 1 er selvstudium/lesestoff!

[5/1] Forelesningene starter mandag 11 januar kl. 12-14. Vel møtt!

Forelesninger

Dato Tema Lærebok
11.01.10 Sannsynlighetsteori Kapittel 2: 2.1, 2.2, 2.3
12.01.10 Sannsynlighetsteori Kapittel 2: 2.4, 2.5, 2.6
18.01.10 Sannsynlighetsteori Kapittel 2: 2.7, 2.8
19.01.10 Tilfeldige variabler Kapittel 3: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
25.01.10 Matematisk forventning Kapittel 4: 4.1, 4.2, 4.3
26.01.10 Diskrete sannsynlighetsfordelinger Kapittel 5: 5.1, 5.2, 5.3
01.02.10 Diskrete sannsynlighetsfordelinger Kapittel 5: 5.4, 5.5, 5.6
02.02.10 Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger Kapittel 5 og 6: 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
08.02.10 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger Kapittel 6: 6.6, 6.7, 6.8
09.02.10 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger Kapittel 6 og 7: 6.7, 7.1, 7.2
15.02.10 Kont. sannsynlighetsford. og Notat Kapittel 7: 7.3 + notat
16.02.10 Notat og Sample fordelinger og estimering Notat + Kapittel 8 & 9: 8.1, 8.2, 8.4, 9.2, 9.3
22.02.10 Sample fordelinger og estimering Kapittel 8 & 9: 8.4, 8.5, 9.3, 9.4
23.02.10 Sample fordelinger og estimering Kapittel 8 & 9: 8.6, 8.7, 9.5
01.03.10 Sample fordelinger og estimering Kapittel 9: 9.6, 9.8
02.03.10 Sample fordelinger og estimering Kapittel 9: 9.9, 9.10
08.03.10 Sample fordelinger og estimering Kapittel 9: 9.11, 9.12, 9.14
09.03.10 Sample fordelinger og estimering Kapittel 9: 9.14
15.03.10 Hypotesetesting Kapittel 10: 10.2, 10.3
16.03.10 Hypotesetesting Kapittel 10: 10.5, 10.6
22.03.10 Hypotesetesting Kapittel 10: 10.4, 10.7, 10.8
23.03.10 Hypotesetesting Kapittel 10: 10.11, 10.12, 10.13
2010-05-26, Arvid Næss