TMA4245 Statistikk 1 for BYGG, ING, MLREAL våren 2010

Dette er hjemmesiden for parallellen som undervises for BYGG, ING, MLREAL

ForeleserOla Diserud
Forelesninger Tirsdag 12-14, Aud. S2
Onsdag 10-12, Aud. S2

Merk at det er obligatorisk øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 8 av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten.

Referansegruppen består av Bjørg Egeland, Ann Kristin Tuseth og Andreas Gjærum.

Meldinger

[13. april] Uke 16, dvs. tirs 20 og ons 21 april, vil vi starte med litt generell repetisjon før vi går grundig gjennom eksamensopgavene fra desember 2008.

[13. april] Tirsdag 1. juni vil jeg komme til Gløshaugen og være tilgjengelig for spørsmål før eksamen. Kontor 1226 i sentralbygg II, fra kl. 09:00 til 15:30.

Tentativ forelesningsplan

Uke Tema
2 Kap. 1: Les selv. Kap. 2.1, 2.2, 2.4.
Kap. 2.3, 2.5, 2.6.
3 Kap. 2.7, 2.8., 3.1
Kap. 3.2, 3.3.
4 Kap. 3.4, litt av 4.1.
Kap. 4.1, 4.2.
5 Kap. 4.3, 4.4.
Kap. 5.1, 5.2, 5.3.
6 Kap. 5.4, 5.5, 5.6.
Kap. 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.
7 Kap. 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2.
Kap. 7.2, 7.3
8 Notat, 8.1, 8.2.
Ingen forelesning
9 8.3, 8.4, 8.5, 8.6.
8.7, 9.1, 9.2, 9.3.
109.4, 9.5, 9.14.
9.6, 9.8, 9.9.
119.10, 9.11, 9.12, 10.1
10.2., 10.3
1210.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7.
10.8, 10.9, 10.10, 10.11.
13Påskeferie
14Forelesningsfri tirsdag etter påske
10.12, 10.13, 11.1.
1511.2, 11.3, 11.4, 11.5
11.6, 11.12.
16Repetisjon / Eksamensgjennomgang Des. 2008.
Eksamensgjennomgang Des. 2008.

Meldingsarkiv

2010-04-13, diserud