Lærebok

Lærebok i Statistikk 1 blir Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (8. Utg.), Prentice Hall, ISBN 0-13-098469-8.

Pensum

Følgende deler av læreboka er pensum:

 • Kap 1. Hele
 • Kap 2: Hele
 • Kap 3: Hele
 • Kap 4: Hele
 • Kap 5: Hele
 • Kap 6: Hele unntatt (6.9, 6.10)
 • Kap 7: Hele unntatt s 216-218.
 • Kap 8: Hele unntatt 8.8
 • Kap 9: Hele unntatt (9.7, 9.13)
 • Kap 10: 10.1- 10.12, 10.13 (til s 368)
 • Kap 11: 11.1-11.6, 11.12 (til s 436)

Hvis du bruker Walpole, Myers, Myers and Ye 7. utg.:

 • Kap 1. Hele
 • Kap 2: Hele
 • Kap 3: Hele
 • Kap 4: Hele
 • Kap 5: Hele
 • Kap 6: Hele unntatt (6.9, 6.10)
 • Kap 7: Hele unntatt s 182-184.
 • Kap 8: Hele unntatt 8.8
 • Kap 9: Hele unntatt (9.7, 9.13-14)
 • Kap 10: 10.1- 10.12, 10.13 (til s 330)
 • Kap 11: 11.1-11.6, 11.12 (til s 394)

I tillegg er øvingene og følgende notat pensum: Notat

2010-01-05, Arvid Næss