Øvinger

Denne siden vil bli jevnlig oppdatert med informasjon angående øvingsopplegget i faget.

For å finne din gruppe, sjekk etter studieprogram, og dersom det er flere grupper på et studieprogram, er alfabetisk sortering det neste. En enkel måte å finne gruppen er å bruke "ctrl+f" og å søke etter studieprogrammet du hører til. Øvingrom er angitt som *rom(gruppenummer)*.

Vi kommer essensielt å bruke øvingene fra sist vårsemester, men det kan forekomme noen forandringer på et fåtall av øvingene.'

Øvinger leveres som en regel innen klokken 14:00 dagen etter veiledning, med mindre gruppen avtaler noe annet med studentassistent. Første øvingsuke starter 18.01.2010. Øvingsinnlevering skjer i sentralblokk 2, lavblokk nord i anviste hyller. Sjekk nøye etter din gruppe - det kan være vanskelig å finne riktig hylle.

ekstraoving.pdf Løsningsforslag Frist: Uken etter øving 12

Det vil legges ut minst en ekstraøving i løpet av semesteret. Ekstraøvingen teller som en øving i øvingsopplegget.

Hvis du ikke har boka (den er midlertidig utsolgt) er oppgavene fra boka gitt i øving 1 gjengitt her.

Dersom du bruker en tidligere utgave av boka, finnes en tabell over ekvivalente oppgaver på denne siden.

For å sjekke antall godkjente øvinger, gå til øvingssystemet.

Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt øvingsforelesninger, men timene kan i noen tilfeller bli brukt til å gjennomgå eksempler, relevant supplementmateriale, eller til å dekke inn kansellerte forelesninger. Timene det er snakk om er fredag 15:15-17:00 i R1.

Dersom du ikke har noen gruppe foreløpig og er sikker på det, velg en gruppe som passer, møt opp der og ta kontakt med studentassistent, så bør det ordne seg.

Gruppe 1 har endret øvingstidspunkt fra og med fredag 19. februar: Fredager kl. 13:15-15:00 i K1-105

Grupper

Gruppe 1:

Øvingstidspunkt: Fredag 13:15-15:00 | Sted: K1-105 | Studenter: BFY, MLREAL | Stundentassistent: Tommy Sneltvedt

Gruppe 2-5:

Øvingstidspunkt: Torsdag 10:15-12:00 | Sted: S21(2), KJL23(3), KJL21(4), KJL22(5)

Studenter: MTPROD. Gr2: Amundsen - Flottorp. Gr3: Foslie - Khentalov. Gr4: Kiritharan - Samdal. Gr5: Sangesland –

Studentassistenter: Gr2: Eli Kristine Austrheim. Gr3: Astrid von Heimburg. Gr4: Pål Levold. Gr5: Marie Lilleborge

Gruppe 6:

Øvingstidspunkt: Onsdag 12:15-14:00 | Sted: R90 | Studenter: MTNANO | Stundentassistent: Eivind Hofland

Gruppe 7-8:

Øvingstidspunkt: Torsdag 10:15-12:00 | Sted: S24(7), B23(8)

Studenter: MTIØT. Gr7: A-Hø. Gr8: Hå –.

Studentassistenter: Gr7: Jak Rinde Hestnes. Gr8: Agnar Ask Ellingsen

Gruppe 9:

Øvingstidspunkt: Fredag 12:15-14:00 | Sted: S21 | Studenter: MTDESIG, MLRÅDG, MLSPRÅK, MTMT | Stundentassistent: Pål Anders Billington

Gruppe 10-11:

Øvingstidspunkt: Torsdag 10:15-12:00 | Sted: ELROM-B113(10), ELROM-G022(11)

Studenter: MTEL. Gr10: A-Kl. Gr11: Kn –.

Studentassistenter: Gr10: Ørjan Fredheim. Gr11: Lars Kittang

Gruppe 12-13:

Øvingstidspunkt: Tirsdag 16:15-18:00 | Sted: KJL23(12), KJL21(13)

Studenter: MTING. Gr12: A-Rø. Gr13: Sl –, samt BSV, IVTDIV, MIDT, MTGEOP, MTKJ

Studentassistenter: Gr12: Gaute Egeland Sanda. Gr13: Bendik Bull

Gruppe 14:

Øvingstidspunkt: Torsdag 17:15-19:00 | Sted: R90 | Studenter: ÅMATSTAT, MTDT, MLSAM, NTDIV/MN | Stundentassistent: Marius Møller Rokstad

Gruppe 15-20 og 33:

Øvingstidspunkt: Torsdag 15:15-17:00 | Sted: S22(15), S21(16), R51(17), MA24(18), S24(19), S23(20), GK1(33)

Studenter: MTBYGG. Gr15: A-Bøl. Gr16: Bøm-Hak. Gr17: Hal-Joh. Gr18: Joi-Lindb. Gr19: Lindc-Ris. Gr20: Rit-Sæt. Gr33: Sæu –

Studentassistenter: Gr15: Elisabeth Larsen. Gr16: Joakim Johnsen. Gr.17: Marit Sandsaunet. Gr18: Torbjørn Bjering. Gr19: André Wolden. Gr20: Christer Wolden. Gr33:Catrine Mørk Paulsen

Gruppe 21-24:

Øvingstidspunkt: Torsdag 08:15-10:00 | Sted: R21(21), R50(22), S23(23), R51(24)

Studenter: MTFYMA. Gr21: A-Ek. Gr22: El-Hova. Gr23: Hovb-My. Gr24: Mæ–

Studentassistenter: Gr21: Anders Nesbakken. Gr22: Camilla Westad Kolsrud. Gr23: Thomas Hansen. Gr24: Martin Prokosch

Gruppe 25-28:

Øvingstidspunkt: Tirsdag 16:15-18:00 | Sted: S21(25), S22(26), S23(27), S24(28)

Studenter: Gr25: MTKOM, MTMART A-Fo, Gr26: Fp-Lan. Gr27: Lao-Ras. Gr28: Rat–

Studentassistenter: Gr25: Vebjørn Ulserød, Gr26: Petter Arnesen. Gr27: Magdalon Inge Opdahl .Gr28: Hallgeir Lien

Gruppe 29-32:

Øvingstidspunkt: Onsdag 10:15-12:00 | Sted: ELROM-G034(29), ELROM-G026(30), ELROM-B113(31), R90(32)

Studenter: Gr29: MTENERG, MTTK A-Dah, Gr30: Dai-Kristi. Gr31: Kristj-San. Gr32: Sao–

Studentassistenter: Gr29: Daniel Høyer Iversen. Gr30: Henrik Lutro. Gr31: Truls Bakkejord Ræder. Gr32: Øystein Sømme

2010-07-13, Erlend Aune