TMA4240 Statistikk - Høsten 2011

BFY, MLREAL, MTDT, MTIØT og MTKOM

Beskjeder:

[22/11/11] Det vil bli holdt en eksamensforelesning i R7 torsdag 8.des kl.14.15-17.00. Dette vil være som en utvidet tavleøvingstime hvor vi går igjennom deler av pensum og regner oppgaver rundt emner som det ofte er problemer med.

[22/11/11] Det vil også bli holdt spørretimer i R7 fredag 9.des kl.10.15-14.00. Her vil faglærere og øvingslærere gå rundt og svare på spørsmål og hjelpe med oppgaver.

[16/11/11] I uke 47 vil vi oppsummere / repetere pensum. Hvis dere har noen spesielle ønsker for hva vi skal fokusere på må dere melde ifra til meg litt i forkant av forelesningene.

[08/11/11] I uke 46 (torsdag 17.11) vil vi gjennomgå eksamensoppgaven fra vår 2011.

[04/10/11] En liste over multiple choice oppgaver fra tidligere år er tilgjengelig her www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/NOTES/multiple_choice.pdf. Nyttig for å teste forståelse og at dere har fått med dere det viktigste.

[15/08/11] Første forelesning blir 23.august kl 08:15 i S3.

Forelesninger Tirsdag 8-10, Aud. S3
Torsdag 14-16, Aud. S7

Referansegruppe

Studieprog Namn e-post
Data Tintin Trang Hoang tintin_hoang@hotmail.com
xx Kathrine Buene Gangenes gangenes@stud.ntnu.no
MTFYMA Raymond Toft raymont@stud.ntnu.no

Detaljert plan

Uke Dato Kapittel Kommentar
34 23.08.11 1
34 25.08.11 2.1 - 2.4
35 30.08.11 2.4 - 2.7
35 01.09.11 3 - 3.2
36 06.09.11 3.3 - 3.4
36 08.09.11 4 - 4.2
37 13.09.11 4.3 - 5.2
37 15.09.11 5.2 - 5.4
38 20.09.11 5.4 - 6.1
38 22.09.11 6.2 - 6.5 NormalVSBin.m, PoissonVSBin.m
39 27.09.11 6.6 - 6.10
39 29.09.11 7.1 - 7.3
40 04.10.11 Notat om ordningsvariable - 8.1
40 06.10.11 8.1 - 8.5
41 11.10.11 8.5 - 9.3
41 13.10.11 9.3 - 9.6
42 18.10.11 9.8 - 9.10
42 20.10.11 9.11 - 9.14
43 25.10.11 10.1 - 10.2
43 27.10.11 10.2
44 01.11.11 10.3 - 10.5
44 03.11.11 10.6 - 10.10
45 08.11.11 11.1 - 11.3
45 10.11.11 11.4 - 11.6
46 15.11.11 11.6, 11.12
46 17.11.11 Gjennomgang eksamen Vår 2011
47 22.11.11 Eksamensgjennomgang & repetisjon
47 24.11.11 Repetisjon

Tentativ forelesningsplan

Uke Kapittel Emne
34 1 - 2 Innledning og sannsynlighet
35 2 - 3 Stokastiske variabler og fordelinger
36 3 - 4 Forventning, varians og kovarians
37 4 - 5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger
38 5 - 6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
39 6 - 7 Funksjoner av stokastiske variabler. Ordningsvariabler
40 Notat + 8 Utvalgsfordelinger
41 - 42 9 Estimering og konfidensintervall
43 - 44 10 Hypotesetesting
45 - 46 11 Lineær regresjon
47 Oppsummering
2011-11-22, diserud