Tavleøvinger

Mandager kl 17-19 i R1 er det satt av tid for alle parallellene til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene.

Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. Noen ganger vil det være andre tema.

Her kommer den tentative planen høst 2011.

Uke Dato Tema Oppgaver gått gjennom
35 29.08.11 Kombinatorikk og sannsynlighet Oppgaver fra kap.2, samt oppg 1 fra Eks_des.10
36 05.09.11 Sannsynlighetsfordelinger (kap.3). I 2.time kommer det til å bli holdt et lite krasjkurs i Matlab. Oppgaver fra kap.3, Introduksjon til Matlab
37 12.09.11 Forventning, varians, kovarians (kap.4) Oppgaver fra kap.4, samt oppg 3 fra Eks_des.10
38 19.09.11 Diskrete sannsynlighetsfordelinger (kap.5) Oppgaver fra kap.5
39 26.09.11 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger (kap.6) Oppgaver fra kap.6
40 03.10.11 Funksjoner av stokastiske variabler (kap. 7). Ordningsvariabler (notat) Oppgaver fra kap.7
41 10.10.11 Utvalgsfordelinger (kap.8) Oppg. fra kap.8
42 17.10.11 Estimering og konfidensintervall (kap.9)Oppgave 9.30 fra læreboken
Oppg. 1 fra eksamen aug. 2002
Oppg. 1ab fra eksamen aug. 2005
Oppg. 1 fra eksamen aug. 2008
Oppg. 3 fra eksamen des. 2009.
43 24.10.11 Estimering og konfidensintervall (kap.9) Oppg. fra kap.9 samt Oppg. 3 fra eksamen juni 2011
44 31.10.11 Hypotesetesting (kap. 10) Oppgaver
45 07.11.11 Hypotesetesting (kap. 10) Oppg. fra kap.10
46 14.11.11 Lineær regresjon (kap. 11) Oppgaver
47 21.11.11 Det er ingen tavleøvingstime mandag 21.november
2011-11-15, davidlin