TMA4240 Statistikk, Høst 2011

Emnet foreleses i to paralleller.

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. Ed.), Prentice Hall, ISBN 10: 0-321-74823-9. Det er også mulig å bruke 7. ed og 8 ed. Følgende notat er også pensum: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf

Øvinger: Merk at det er obligatoriske øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 4 av de 6 første og 4 av de 6 siste av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes mandag 12.12.2011 09:00-13:00. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Forelesninger: Se hjemmesiden til parallellene for tid og sted for forelesninger.

Tavleøvinger: Mandager kl 17-19 i R1 er det satt av tid for alle parallellene til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene. Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. for datoer for tavleøvingen, se Tavleøvinger.

Fellesmeldinger
 • [15/8/11] Hjemmesiden i faget er opprettet. Første forelesningsuke: 22-26 Aug.
 • [24/8/11] Gruppeinndeling og romnummer for øvingsopplegget er nå lagt til på Øvinger
 • [30/8/11] Beskjed til studenter på gruppe 14 MTDT: Vi har enda ikke fått tak i en stud.ass. til gruppen deres, så på gruppeøvingstimen i morgen kan dere møte opp på en av de andre gruppene med samme øvingstid (gruppe 9-13) for veiledning.
 • [12/9/11] Beskjed til studenter på gruppe 14 MTDT: Gruppe 14 har nå fått en stud.ass. og øvingstimene vil gå som vanlig fra og med onsdag 14/9/11.
 • [26/9/11] En ekstraøving for blokk 1 er nå lagt ut, denne trenger man bare levere dersom man etter de 6 første øvingene mangler en for å få 4 av 6 godkjente øvinger i blokken.
 • [09/11/11] En ekstraøving for blokk 2 er nå lagt ut, denne trenger man bare levere dersom man etter de 6 første øvingene mangler en for å få 4 av 6 godkjente øvinger i blokken.
 • [15/11/11] Det blir ingen flere tavleøvingstimer fremover, altså ingen tavleøvingstime mandag 21.november
 • [22/11/11] Det vil bli holdt en eksamensforelesning i R7 torsdag 8.des kl.14.15-17.00. Dette vil være som en utvidet tavleøvingstime hvor vi går igjennom deler av pensum og regner oppgaver rundt emner som det ofte er problemer med.
 • [22/11/11] Det vil også bli holdt spørretimer i R7 fredag 9.des kl.10.15-14.00. Her vil faglærere og øvingslærere gå rundt og svare på spørsmål og hjelpe med oppgaver.
 • [02/12/11] Semesteret avsluttes snart, og av listene er det fortsatt noen som mangler en godkjent øving fra blokk 2 for å få øvingsopplegget godkjent. Til de dette gjelder: Lag en avtale med stud.ass. på gruppen din og send en felles mail til øvingslærer dersom du får til innlevering på ekstraøvingen. Frist for dette settes til mandag 5.desember kl.12.00.
 • [12/12/11] Eksamen Bokmål (pdf), Nynorsk (pdf), engelsk (pdf) og Løsningsforslag (pdf).
2011-12-12, Jo Eidsvik