Gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag ligger : her.

En samlet pdf-fil med alle eksamener fra 2006 til og med 2010 finnes her.
Samlet løsningsforslag for dem finnes her.

2011-08-15, Jo Eidsvik