Øvingsopplegg

Denne siden vil bli jevnlig oppdatert med informasjon angående øvingsopplegget i faget.

Godkjenning

For å få godkjent øvingsopplegg, må en få godkjent 4 av de 6 første øvingene og 4 av de 6 siste. Dersom du har øvingsopplegg godkjent fra tidligere semester i TMA4240 eller TMA4245, skal dette være automatisk registrert iflg. eksamenskontoret.

Antall godkjente øvinger kan sjekkes på øvingssystemet. ØVINGSSYSTEMET ER ENNÅ IKKE OPPDATERT

Øvinger

Øvingene legges ut mandager, hvor første øving vil bli lagt ut mandag XXX. Øvinger leveres som en regel innen klokken 15:00 fredag uken etter de legges ut , med mindre gruppen avtaler noe annet med studentassistent. Første øvingsuke er UKE XXX. Øvingsinnlevering skjer i sentralblokk 2, lavblokk nord i anviste hyller. Sjekk nøye etter din gruppe - det kan være vanskelig å finne riktig hylle.

Vi kommer essensielt å bruke øvingene fra forrige vårsemester, men det kan forekomme noen forandringer på et fåtall av øvingene.

BLOKK 1:

Øving Løsningsforslag Veiledes uke Andre filer
Øving 1 LF Øving 1-
Øving 2 LF Øving 2-
Øving 3 LF Øving 3 -
Øving 4 LF Øving 4 -
Øving 5 LF Øving 5 -
Øving 6 LF Øving 6 -

BLOKK 2:

Øving Løsningsforslag Veiledes uke Andre filer
Øving 7 LF Øving 7 -
Øving 8 LF øving 8 -
Øving 9 LF øving 9 -
Øving 10 LF øving 10 -
Øving 11 LF øving 11-
Øving 12 LF øving 12 -

Det er ny utgave av læreboken i år, 9.utgave. Dersom du bruker en tidligere utgave av boka, finnes en tabell over ekvivalente oppgaver på denne siden.

Det kommer til å være Matlab-oppgaver på noen av øvingene, en introduksjon til Matlab finner du her. Matlab er ikke relevant for eksamen, men er nyttig å kunne.

Melding fra orakeltjenesten angående Statistcs toolbox i Matlab
Statistcs toolbox kan installeres fra samme kilde som du installerer vanlig MATLAB, altså enten fra DVD eller Progdist. Når du får valg om hvilke pakker du vil installerer må du bare passe på at denne pakken er huket av. Du trenger ikke å installere MATLAB på nytt hvis du installerer fra samme versjon som du har fra før.

Se IT-Info artiklene for hvordan du kan koble til Progdist[1] og mer info om MATLAB[2].
[1] http://www.ntnu.no/itinfo/programvare/progdist/progdistinfo.html
[2] http://www.ntnu.no/itinfo/read_article.php?aid=133

Grupper

Hvis du ikke hører til noen av linjene nevnt under, møt opp på en gruppe som passer og avtal innlevering med studentassistenten. Det er svært viktig at dere skriver navn, brukernavn og linje MEGET TYDELIG på de første øvingene - dette er for at studentassistenten skal få mindre stress med feilleverte øvinger og studentregistrering.

Studieprogram Gruppe Tidspunkt Rom Studentassistent Studenter

GRUPPEINNDELING KOMMER

2011-12-19, davidlin