Stab

Merk all epost med TMA4122/TMA4130 i emne-feltet. Henvendelser som handler om øvinger eller 
øvingsopplegget skal generelt sett sendes til overstudass.

Faglærere:

 • Anne Kværnø
 • E-post: anne (at) math.ntnu.no
 • Tlf: (735)93 542
 • Kontor: rom 1348, Sentralbygg II, 13. etasje, Gløshaugen.
 • Yura Lyubarskii
 • E-post: yura (at) math.ntnu.no
 • Tlf: (735)93 526
 • Kontor: rom 954, Sentralbygg II, 13. etasje, Gløshaugen.

Øvingslærer

 • Martin Wold Lund
 • E-post: martinwo (at) math.ntnu.no
 • Tlf: (735) 93 723
 • Kontor: rom 1044, Sentralbygg II, 10. etasje, Gløshaugen.

Overstudass

 • Helene Sundheim
 • E-post: helensu (at) stud.ntnu.no
2010-08-23, martinwo