Eksamensinformasjon

  • Eksamensdato : 20.12.2010

Tillatte hjelpemidler

Dette faget har hjelpemiddelkode C. I tillegg vil det være en formelliste som følger med eksamensoppgaven. Denne ser slik ut.

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

  • Skrive navnet ditt
  • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
  • Markere tekst ved understreking/overstreking
2010-12-13, Anne Kværnø