Pensum

Det vil følge en formelliste med eksamensoppgaven. Denne ser slik ut: TMA4122 bokmål, TMA4130 bokmål. There is also an english version of the formulas: TMA 4122 english, TMA 4130 english.

TMA4130 Matematikk 4N

 • kap. 6.1-6.7
 • kap. 11.1-11.7
 • kap. 11.9, til og med side 523 (fram til "Discrete Fourier..")
 • kap. 12.1-12.6
 • kap. 19.1-19.2
 • kap. 19.3, til side 804 (fram til "Equal spacing..")
 • kap. 19.5
 • kap. 20.1-20.3
 • kap. 21.1, til side 893 (fram til "Error and step..")
 • kap. 21.3
 • kap. 21.4, til side 914 (fram til "ADI Method")
 • kap. 21.5-6
 • Alle øvinger er pensum

TMA4122 Matematikk 4M

 • kap. 11.1-11.7
 • kap. 11.9
 • kap. 12.1-12.6
 • kap. 19.1-19.2
 • kap. 19.3, til side 804 (fram til "Equal spacing..")
 • kap. 19.5
 • kap. 20.1-20.3
 • kap. 21.1
 • kap. 21.3
 • kap. 21.4, til side 914 (fram til "ADI Method")
 • kap. 21.5-6
 • Alle øvinger er pensum
 • MATLAB: Pensum er essensielt øvingsoppgavene. Det forventes at studenten kan relatere metoder fra numerikkdelen til Matlab-kode, f.eks identifisere en metode fra kode, noe som forutsetter grunnleggende kjennskap til kontrollstrukturer(if,while,function) og datastrukturer(matriser, vektorer, indeksering), tilsvarende innholdet i f.eks. IMFs Matlabkurs. Det legges vekt på tolkning framfor skriving av kode.
2010-12-14, martinwo