Framdriftsplan

Dette er en tentativ framdriftsplan. Den kan (vil) bli endret. Vi fyller in pensum og eventuelle stikkord etter hvert.
I uke 39 og 40 vil TMA4130 Matematikk 4N ha om Laplace-transformasjoner, TMA4122 Matematikk 4M vil ha mer numerikk, med vekt på implementasjon av utvalgte algoritmer i MATLAB.

Etter ønske fra studentene er det lagt ut en mer detaljert forelesningsplan. Denne er kun veiledende, avvik må forventes!

Uke Tema Avsnitt (Kreyszig) Matlab Øving
34 Introduksjon

Interpolasjon


19.3 (797-801): Lagrangeinterpolasjon og feilformel.
rvp.m, rvp_ex1.m, med forklaring av ide og framgangsmåte (pdf).
Lagrange interpolasjon: lagrange.m
1
35 Polynominterpolasjon forts.

Numerisk Integrasjon
19.3: Dividerte differenser og Newtons interpolasjonsformel.
19.5: Trapes og Simpsons formler, feilformler, feilestimering.


simpson.m
2
36 Fourierrekker content 3
37 Fourierrekker content 4
38 Fouriertransformasjon content 11.7, 11.9 5
39 TMA4122: Fouriertransformasjon
Ingen forelesning 30.sep.
TMA4130: Fouriertransf. / Laplacetransf.
11.9, 12.6

11.9, 12.6, 6.1, 6.2 content
6
40 TMA4122: Numerikk Eksempler fra 11.9 (DFT) og 21.1 dft.m, euler.m, LotkaVolterra.m, mainEuler.m 7
TMA4130: Laplacetransformasjon content 6.3 - 6.6
41 TMA4122: Numerikk / Part.diff.lign.
TMA4130: Laplacetransf. / Part.diff.lign.
21.1/ 12.1 - 12.2
6.7 / 12.1 - 12.2
heun_variabel_h.m
8
42 Partielle differensialligninger 12.3 - 12.4 9
43 Partielle differensialligninger 12.5, 12.11 10
44 Numerisk løsning av lineære og ikke-lineære ligninger 20.1-2, 19.2
Newtons metode for systemer
gauss.m
newton.m,eks1_newton.m
11
45 Iterative teknikker for lineære ligningssystemer
Num. løsning av ordinære differensiallign.
20.3, vedlegg
21.1, 21.3
12
46 Num. løsning av partielle differensiallign. 21.4-6
47 Repetisjon/Eksamensoppgaver
51 Eksamen mandag 20/12.
2010-11-23, Anne Kværnø