TMA4122/TMA4130 Matematikk 4M/N - Høsten 2010

Meldinger

20/12 TMA4122 Matematikk 4M: eksamen og løsningsforslag.
TMA4130 Matematikk 4N: eksamen og løsningsforslag.

God jul til alle sammen!
14/12 Regarding the exam strategy:

1. Look through all exercises at the very beginning in order to check if you understand them. Somewhere at the first half of the exam one of the teachers will visit the room, so you will have enough time to ask questions in case something is not clear. Meanwhile start doing other exercises.

2. Each exercise bring you the same amount of points independently of how difficult it is. Do first the ones which seem easiest for you, you need not solve exercises in the same order as they are given in the exam text.

3. You will be given full credit for an exercise if you do it correctly and obtain the correct answer, no matter how you proceed, unless some specific way of solution is explicitly directed. Your solutions should be motivated and explained.

4. Please check your answers.

5. More to follow.
13/12 Formelarket som blir lagt ved eksamenssettet finner dere her: norsk, engelsk.
29/11 Treffetid før eksamen:
Torsdag 2/12 10:15-12:00 i R51 (Martin Wold Lund)
Fredag 3/12 13:15-15:00 i 1348 SB2 (Anne Kværnø)
Torsdag 16/12: 11:15-13:00 i 1348 SB2 (Anne) og 954 SB2 (Yurii)
Fredag 17/12: 13:15-15:00 i 1348 SB2 (Anne) og 954 SB2 (Yurii).
Lørdag 18/12 15:00-18:00 i S5.
23/11 Løsningsforslag for gamle eksamensoppgaver er nå lagt ut.
23/11 For dere som måtte ha glemt hvordan en 2. ordens differensialligning løses har jeg laget følgende oppskrift.
18/11 Nå er øving 13 lagt ut. Kun de som har færre enn 8 godkjente øvinger etter at de 12 ordinære øvingene er levert inn og registrert skal levere øving 13, men det anbefales at alle gjør øvingen. Denne øvingen skal leveres på vanlig sted innen fredag 26. november klokken 12.00. Det blir ikke veiledning på denne øvingen, men løsningsforslaget vil legges ut etter leveringsfristen.
15/11 Pensumlistene er lagt ut.
04/11 Løsningsforslag til eksamensoppgavene vil ikke bli lagt ut før i uke 47 (siste forelesningsuke).
13/10 Det ser ut til at øving 7 for TMA4122 kom noe uheldig ut. Det er nå lagt ut et vedlegg som forhåpentligvis forklarer hensikten med oppgave 1, og sier litt om hvordan den kan løses. Jeg har også rettet en mindre feil i oppgave 1c). Håper det hjelper!
04/10 Vi har reservert datasal Vegas (2.etg. Sentralbygg 2) hver tirsdag 17-19 for dere som ønsker litt ekstra veiledning i MATLAB. Det vil være en MATLAB-kyndig studentassistent til stede, i tillegg vil Anne Kværnø være der deler av tiden (men ikke i uke 42 og 43). Tilbudet er i første rekke rettet mot dere som tar TMA4122.
22/9 Endring av timeplan i TMA4122 Matematikk 4M.
30. sept: Ingen forelesning.
4. og 11. okt: 14:15-17:00 i El 5.
I denne tiden er temaet implementasjon av numeriske algoritmer i MATLAB. Som forberedelse kan dere gå gjennom IMFs matlab-kurs. Ta gjerne med egen PC med MATLAB på forelesningene disse ukene.
17/9 We will have a meeting with the reference groups both from TMA4122 and TMA4130 on Tuesday, Sept. 21. Those who have some requests or want some questions to be discussed please report to a member of the reference groups
1/9 Forelesningen i TMA4122 torsdag 9. september flyttes fra F1 til R2. Dette fordi F1 er opptatt den dagen i forbindelse med en konferanse.
27/8 Øvingsveiledningen starter neste uke, og gruppeinndelingen finnes her. Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen.
24/8 MATLAB kan hentes over nettet fra programvaretjeneren Progdist.
21/8 Vi vil gjerne ha en referansegruppe med (minst) en deltaker fra hvert studieprogram, og det så fort som mulig.
16/8 Undervisningen starter i uke 34, øvingsundervisningen i uke 35. Første forelesning er mandag 23/8. Læreboka er E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave.
2010-12-20, Anne Kværnø