Her legges ut et punktfattet sammendrag over hva som gjennomgåes i forelesning den gitte uken.

Uke Hass, Weir og Thomas Sammendrag
3 9.1 - 9.3 Sammendrag uke 3
4 9.4, 9.6 + 10.5 Sammendrag uke 4
5 10.6 + 11.1 - 11.2 Sammendrag uke 5
6 11.3 - 11.5 Sammendrag uke 6
7 11.6 + 12.1 - 12.2 Sammendrag uke 7
8 12.3 - 12.5 Sammendrag uke 8
9 12.6 - 12.7 Sammendrag uke 9
10 12.8 - 12.9 + 13.1 Sammendrag uke 10
11 13.2 - 13.5 Sammendrag uke 11
12 13.6 - 13.8 Sammendrag uke 12
14 14.1 - 14.2 Sammendrag uke 14
15 14.3 - 14.4 Sammendrag uke 15 og 16
16 14.5 - 14.6
17 14.7 - 14.8 Sammendrag uke 17
2013-04-10, spreeman