TMA4105 Matematikk 2 våren 2013

Beskjeder til alle paralleller

22.05 Eksamen ble avholdt i dag, og løsningsforslag er nå tilgjengelig. Løsningsforslag i Maple finnes også (mw-fil).
14.05 Man kan finne video av eksamensforelesninger her.
01.05 Nå er eksamensinformasjonen oppdatert, inkludert formellisten som følger med eksamen.
17.04 Det vil avholdes eksamensforelesninger og mattelab i mai.
17.04 Det har kommet spørsmål om hvordan de øvingsgruppene som ble forskjøvet av påske (mandags- og tirsdagsgruppene) forholder seg til at der ikke er veiledning i uke 16. For å klarifisere: Siden mandags- og tirsdagsgruppene er forskjøvet én uke, er det uke 17 som er veiledningsfri for disse. Øving 12 og 13 veiledes derfor i uke 18 for mandags- og tirsdagsgruppene.
19.03 Alle studenter oppfordres til å sjekke antall godkjente øvinger, og minnes om at det kreves minst 8 godkjente for å få tilgang til eksamen. Ved problemer må fagstaben kontaktes umiddelbart.
09.03 Husk at det kun er mandag og tirsdag som er fridager uken etter påske. Forelesninger og øvingstimer den aktuelle mandagen og tirsdagen forskyves med en uke. Alle andre dager går forelesninger og øvingstimer som normalt.
05.03 Filene fra lynkurset i Maple ligger under Maple-eksempler.
27.02 Der blir avholdt et lynkurs i Maple tirsdag 05.03 klokka 17.15-19.00 i F1. Det er anbefalt å medbringe egen maskin med fungerende Maple.
04.02 Orakeltjenestens presentasjon om anskaffelse og installasjon av Maple er nå tilgjengelig på nettet.
24.01 Første Maple-eksempel og første repetisjon lagt ut.
24.01 Gruppe 12 mangler ikke lenger studass.
24.01 Indøk-gruppene er fordelt.
16.01 I uke 4 kommer Orakeltjenesten rundt i forelesningene og hjelper de som ønsker det med installasjon av Maple på private maskiner. For ytterligere info om tidspunkt, se din parallells side. Mange av øvingene vil inneholde små Maple-oppgaver for å bidra til illustrasjon av innholdet i kurset.
11.01 Første øving legges ut i dag, og veiledes i uke 4. Gruppeinndelinger vil også komme straks.
12.12 Første forelesning blir i uke 3. Se under tid og sted for tidspunkt og sted for din parallell.
2013-05-22, spreeman